Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

* Mã trường: QSQ

* Địa chỉ:KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

* ĐT: (08) 37244270 – Số nội bộ: 3221 – 3229

* Website: http://www.hcmiu.edu.vn/

 

1. Thông tin chung về chỉ tiêu tuyển sinh, khối ngành tuyển sinh

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

I

Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng

 

1

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

 

2

Công nghệ sinh học

D420201

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

3

Công nghệ thông tin

D480201

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

 

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

 

5

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

D510602

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

 

6

Kỹ thuật Y Sinh

D520212

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

 

7

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

8

Công nghệ thực phẩm

D540101

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

 

9

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

 

10

Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

 

11

Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)

D460112

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

 

12

Hóa sinh

D440112

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

 

13

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

 

14

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

D510605

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

 

15

Kỹ thuật Không gian

D520701

Toán , Lý, Hóa (A)

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

 

16

Ngôn ngữ Anh (dự kiến)

 

Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

 

17

Kỹ thuật Môi trường (dự kiến)

 

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

 

II

Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài

 

1

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK)

 

1.1

Công nghệ thông tin

11201

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

1.2

Quản trị kinh doanh

20301

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý,Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

1.3

Công nghệ sinh học

30401

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

 

1.4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

10801

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

2

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)

 

2.1

Công nghệ thông tin

11202

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

2.2

Quản trị kinh doanh (2+2)

Quản trị kinh doanh (3+1)

203021

203022

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

2.3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

10802

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

2.4

Công nghệ sinh học

30402

Toán, Lý, Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Hóa, Sinh (B)

Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

 

3

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)

 

3.1

Quản trị kinh doanh

20303

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

4

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)

 

4.1

Quản trị kinh doanh

20304

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

4.2

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

10804

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

5

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers (New Jersey)

 

5.1

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

10805

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

5.2

Công nghệ thông tin

11205

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

5.3

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

11105

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

6

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNNY Binghamton (USA)

 

6.1

Kỹ thuật máy tính

11207

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

6.2

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

11107

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

6.3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

10807

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

 

7

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)

 

7.1

Quản trị kinh doanh

20306

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

8

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0)

 

8.1

Quản trị kinh doanh (4+0)

203023

Toán, Lý , Hóa (A)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

 

2. Hình thức xét tuyển

Quý vị vui lòng tham khảo thông tin và hình thức xét tuyển chi tiết   TẠI ĐÂY

3. Học phí

- Chương trình do trường ĐH Quốc tế cấp bằng: khoảng 42 triệu/năm

- Chương trình liên kết (chương trình du học tại các trường đối tác):

+ Giai đoạn 1: khoảng 56 triệu/năm

+ Giai đoạn 2: theo chính sách học phí của trường đối tác.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]