Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Luật TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP.HCM

LPS

 

 

 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3940.0989 - Ext 112 - Fax : 08.3826.5291.

Website: http://www.hcmulaw.edu.vn - hoặc http://daotao.hcmulaw.edu.vn

 

Đào tạo trình độ đại học

 

 

 

 1.500

Luật học, chuyên ngành:

- Luật Thương mại

- Luật Dân sự

- Luật Hình sự

- Luật Hành chính

- Luật Quốc tế

 

D380101

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn

- Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (gồm Tiếng Anh, Pháp, Nhật)

1.250

 

Quản trị - Luật

 

 

D340102

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

- Toán, Tiếng Pháp, Ngữ văn

100

Quản trị kinh doanh

 

D340101

100

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý)

 

D220201

- Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

50

- Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh trình độ đại học gồm 2 bước:
+ Bước 1: Xét tuyển (chiếm tỷ trọng 80%) gồm: Học 3 (3 môn xét tuyển theo quy định ở cột 4 ổ 6 học kỳ THPT, chiếm tỷ trọng 20%) và điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì (điểm của 3 môn xét tuyển theo quy định ở cột 4, chiếm tỷ trọng 60%). Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển ở Bước 1 mới được nhà trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra năng lực ở Bước 2.
+ Bước 2: Kiểm tra năng lực (chiếm tỷ trọng 20%) với thời gian làm bài là 105 phút (trắc nghiệm 45 phút và tự luận 60 phút), Để làm bài kiểm tra, thí sinh không phải học thêm bất cứ môn học nào. Nội dung kiểm tra liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức tổng quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội…) và tư duy logic, khả năng lập luận của thí sinh.

 

Close [X]
Close [X]