Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

I. Tổ hợp môn xét tuyển các ngành năm 2015

STT

Tên trường, Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NLS

 

 

 

 

 

 

5.300

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.3896.3350 - Fax: 08.3896.0713

Website: www.ts.hcmuaf.edu.vn  - Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

ĐÀO TẠO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

NLS

 

 

4.460

Các ngành đào tạo đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

D510201

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

120

2

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

D510206

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

60

3

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

D510203

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

60

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

D510205

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

60

5

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D520216

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

60

6

Công nghệ thông tin

 

D480201

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

240

7

Quản lý đất đai

 

D850103

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

340

8

Công nghệ chế biến lâm sản

 

180

 

 

9

Lâm nghiệp

 

D620201

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

240

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

150

11

Chăn nuôi

 

D620105

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

160

12

Thú y

 

D640101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

190

13

Nông học

 

D620109

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

140

14

Bảo vệ thực vật

 

D620112

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

90

15

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

290

16

Công nghệ sinh học

 

D420201

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

160

17

Kỹ thuật môi trường

 

D520320

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

110

18

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

160

19

Khoa học môi trường

 

D440301

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

80

20

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

D620113

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

160

21

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

180

22

Công nghệ chế biến thủy sản

 

D540105

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

80

23

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

 

D140215

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

120

24

Bản đồ học

 

D310501

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

120

25

Kinh tế

 

D310101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

180

26

Quản trị kinh doanh

 

D340101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

250

27

Kinh doanh nông nghiệp

 

D620114

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

60

28

Phát triển nông thôn

 

D620116

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

60

29

Kế toán

 

D340301

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

120

30

Ngôn ngữ Anh (*)

 

D220201

(Toán, Văn, TIẾNG ANH)

Môn Tiếng Anh hệ số 2

120

Chương trình tiên tiến

1

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(CTTT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

2

Thú y

 

D640101

(CTTT)

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế

 

 

1

Công nghệ thông tin

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

2

Khoa học và quản lý môi trường

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

 

3

Công nghệ sinh học

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

 

4

Kinh doanh

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

5

Thương mại

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

6

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

Tuyển sinh hệ Đại học chính quy liên thông từ Cao đẳng (dành cho thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia)

1

Cơ khí công nghệ

 

D510201

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

2

Công nghệ thông tin

 

D480201

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

3

Quản lý đất đai

 

D850103

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

4

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

 

5

Công nghệ sinh học

 

D420201

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

 

6

Nông học

 

D620109

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

 

7

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

 

8

Kỹ thuật môi trường

 

D520320

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

 

9

Quản trị kinh doanh

 

D340101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

10

Kế toán

 

D340301

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM- PHÂN HIỆU GIA LAI

NLG

 

 

420

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 059.3877.035

Các ngành đào tạo đại học

1

Quản lý đất đai

 

D850103

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

60

2

Lâm nghiệp

 

D620201

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

3

Nông học

 

D620109

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

5

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

6

Thú y

 

D640101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

7

Kế toán

 

D340301

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

60

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM - PHÂN HIỆU NINH THUẬN

NLN

 

 

420

Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận

ĐT: 068.3500.579

Các ngành đào tạo đại học

1

Quản lý đất đai

 

D850103

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

60

2

Nông học

 

D620109

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

4

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

5

Thú y

 

D640101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

6

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Hóa, Sinh)

60

7

Quản trị kinh doanh

 

D340101

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

60

             

II. Điều kiện đăng ký xét tuyển

2.1. Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2015 do các trường Đại học chủ trì để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng.

2.2. Đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Mức điểm tối thiểu của mỗi tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành của Trường là 17,00 điểm; mức điểm tối thiểu vào các ngành của Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận là 15,00 điểm (Tổng điểm của 3 môn không nhân hệ số trong mỗi tổ hợp môn đối với thí sinh không hưởng ưu tiên khu vực và đối tượng)

III. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển

3.1. Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 4 ngành. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 (Thí sinh tải mẫu đơn ĐKXT tại đây) (Thí sinh tham khảo cách viết Đơn ĐKXT tại đây)

3.2. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển Nguyện vọng I

3.3. Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

3.4 Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

IV. Thời gian và địa điểm đăng ký xét tuyển

4.1. Thời gian: Từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

a) Đối với Cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ:

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.3896.3350

b) Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và Ninh Thuận, thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ cơ sở chính của Trường hoặc về địa chỉ phân hiệu:

+ Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

- Địa chỉ: 126, Đường Lê Thánh Tôn, Phường IaKring, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 059.3877.035

+ Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận

- Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

- Điện thoại: 068.3500.579

V. Phạm vi tuyển sinh

5.1. Đối với cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh: Tuyển sinh trong cả nước

5.2. Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và Ninh Thuận:  Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]