Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP.HCM

- hiệu trường: VHS  

- Địa chỉ: 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

- Điện thoại: 08.38992901; - Website: www.hcmuc.edu.vn

- Email: tuyensinh@hcmuc.edu.vn 

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

800

Khoa học Thư viện

D320202

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

80

Bảo tàng học

D320305

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

80

Việt Nam học

D220113

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

250

Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

50

Quản Lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội)

D220342

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

200

Quản Lý văn hóa (Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật)

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật

- Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật

- Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật

Văn hoá các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

D220112

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

30

Văn hoá học 

-Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

- Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa

(Thí sinh ghi rõ chuyên ngành)

D220340

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

110

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

200

Khoa học Thư viện

C320202

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

40

Việt Nam học

C220113

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

50

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

50

Quản Lý văn hóa 

C220342

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

60

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển bậc đại học và cao đẳng, dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia được tổ chức theo cụm thi do các Trường Đại học chủ trì, các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý. Thời gian xét tuyển: theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức thi tuyển sinh bậc đại học, môn Năng khiếu Nghệ thuật (chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc; Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa). Thời gian và địa điểm thi: ngày 24 và ngày 25 tháng 6 năm 2016, tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. Nội dung thi: Thí sinh trình diễn một tiết mục nghệ thuật tự chọn.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]