Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

- Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Mã tuyển sinh: VHS

- Địa chỉ: số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.38992901  - Fax: 08.35106502

- Website: www.hcmuc.edu.vn; - Email: tuyensinhvhs@gmail.com

- Tổng chỉ tiêu năm 2017: 810

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa học Thư viện

52320202

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 

50

2

Bảo tàng học, chuyên ngành Bảo tồn - Bảo tàng

52320305

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 

 

 

40

Bảo tàng học, chuyên ngành Bảo quản hiện vật Bảo tàng

52320305

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

3

Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

52220113

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 

250

4

Kinh doanh xuất bản phẩm,

chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

52320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 

 

 

100

Kinh doanh xuất bản phẩm,

chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm

52320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

5

Quản lý văn hóa, chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

52220342

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

230

Quản lý văn hóa, chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa

52220342

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Quản lý văn hóa,  chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

52220342

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật (NKNT)1

- Ngữ văn, Toán, NKNT 1

- Ngữ văn, tiếng Anh, NKNT 1

- Ngữ văn, NKNT 1, NKNT 2

Quản lý văn hóa, chuyên ngành (4) Biểu diễn âm nhạc

52220342

- Ngữ văn, Địa lý, NKNT 1

- Ngữ văn, Toán, NKNT 1

- Ngữ văn, tiếng Anh, , NKNT 1

- Ngữ văn, NKNT 1, NKNT 2

6

Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

52220340

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 

 

 

100

Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

52220340

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu

7

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

52220112

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 

40

1. Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã được xét tốt nghiệp THPT tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển:

- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 theo tổ hợp môn thuộc các khối thi truyền thống, đã xét tuyển năm 2016: C00, D01, D15.

- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 theo các tổ hợp mới: A00, D09.

- Theo các tổ hợp truyền thống và tổ hợp mới, dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

3.2. Thi tuyển năng lực đầu vào, kết hợp với xét tuyển.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 1 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét điểm trung bình chung học tập 1 môn văn hóa bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đồng thời hai hình thức thi tuyển và xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2017: 810

- Sử dụng kết quả thi của thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển, dành 70% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết - ĐTK) theo từng tổ hợp môn xét tuyển của ngành, chuyên ngành. Trường dành 30% chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

- Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo: Xem chi tiết ở bảng trên

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Căn cứ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

- Kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 (Điểm tổng kết - ĐTK) từ 5,0 trở lên (thang điểm 10).

- Không có điểm môn thi THPT quốc gia trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Điểm môn thi Năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Điểm chuẩn xét tuyển theo từng ngành đào tạo.

- Điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 và các đợt bổ sung không phân biệt nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

6. Thời gian xét tuyển

6.1 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (dự kiến) từ ngày 17/7/2017 đến hết ngày 27/10/2017 (thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thực tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), được chia làm các đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

- Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Nhận hồ sơ trực tuyến theo phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng nhập website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

+ Nhận hồ sơ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT quốc gia.

+ Căn cứ điểm môn thi phù hợp với tổ hợp đã thông báo để xét tuyển.

+ Có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

6.2 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (học bạ THPT) từ ngày 03/7/2017 đến ngày 27/10/2017.

+ Đợt 1: từ ngày 03/7/2017 đến ngày 28/7/2017.

+ Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 01/8/2017 đến ngày 26/8/2017.

+ Đợt 3 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 30/8/2017 đến ngày 27/9/2017.

+ Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ ngày 02/10/2017 đến ngày 27/10/2017.

- Các hình thức nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Nhận hồ sơ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện (tính thời hạn theo dấu bưu điện).

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

- Tiêu chí xét tuyển: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng tuyển sinh được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

- Hồ sơ xét tuyển:

+ Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu đính kèm hoặc nhận tại Phòng Đào tạo của Trường);

+ Học bạ THPT (bản sao có chứng thực);

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);

+ Chứng minh thư nhân dân (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển;

7. Tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu

Kết quả thi môn Năng khiếu được dùng để xét tuyển cùng với tổ hợp các môn văn hóa theo các phương thức xét tuyển của Trường.

Thí sinh thực hiện những quy định chung và quy định cụ thể về thi năng khiếu của từng ngành, chuyên ngành.

7.1 Quy định chung về thi năng khiếu.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ 1 phiếu đăng ký dự thi - Phiếu số 1 (theo mẫu ở phần phụ lục IV).

+ 2 phiếu đăng ký dự thi - Phiếu số 2 (theo mẫu ở phần phụ lục IV).

+ 1 bản photo giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).

+ 2 ảnh 3 x 4cm (ghi rõ tên, ngày sinh, chuyên ngành đăng ký dự thi sau ảnh).

+ 2 phong bì thư có dán tem và ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ người nhận.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01-3-2017 đến hết ngày 20-6-2017

(Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

- Hình thức nhận hồ sơ: qua đường chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời gian và địa điểm thi:

+ Tập trung nghe phổ biến quy chế thi: 9 giờ, ngày 06/7/2017.

+ Thời gian thi : từ chiều ngày 06/7/2017 đến ngày 08/7/2017.

+ Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, số 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

7.2 Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, ngành Quản lý văn hóa.

* Môn thi Năng khiếu nghệ thuật 1.

- Hình thức thi:

+ Lựa chọn và thể hiện năng khiếu nghệ thuật thông qua một trong các hình thức sau: hát, đàn, múa, diễn kịch, thuyết trình.

+ Trang phục khi dự thi phải lịch sự, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

+ Nếu có người trợ diễn thi năng khiếu thì phải đăng ký với Hội đồng thi vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi.

- Nội dung thi:

+ Thí sinh có thể tự sáng tác hoặc sử dụng các tác phẩm nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp phép ban hành.

+ Tác phẩm dự thi phải có nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

* Môn thi Năng khiếu nghệ thuật 2.

- Hình thức thi: Bốc thăm và trả lời trực tiếp câu hỏi theo yêu cầu đề thi

- Nội dung thi: Kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

7.3 Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc, ngành Quản lý văn hóa.

* Môn thi Năng khiếu nghệ thuật 1.

- Hình thức thi:

+ Biểu diễn một bài hát

+ Trang phục khi dự thi phải lịch sự, phù hợp với tiết mục biểu diễn.

+ Nếu có người trợ diễn thi năng khiếu thì phải đăng ký với Hội đồng thi vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi.

- Nội dung thi:

+ Thí sinh sử dụng các làn điệu dân ca, các ca khúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp phép ban hành.

+ Thí sinh có thể biểu diễn tác phẩm âm nhạc tự sáng tác có nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

* Môn thi Năng khiếu nghệ thuật 2.

- Hình thức thi: Bốc thăm và trả lời trực tiếp câu hỏi theo yêu cầu đề thi

- Nội dung thi: Kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật

- Thời gian thi: không quá 10 phút/môn thi/thí sinh.

7.4. Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa, ngành Văn hóa học.

- Hình thức thi: Thí sinh bốc thăm câu hỏi và trả lời trước Hội đồng thi.

- Nội dung thi:

+ Ý tưởng truyền thông cho một sản phẩm, dịch vụ văn hóa;

+ Nhận định về các sản phẩm truyền thông;

+ Nhận thức về các phương tiện, hình thức truyền thông và vai trò của truyền thông đối với sự phát triển văn hóa, xã hội.

- Thời gian thi:

+ Thời gian chuẩn bị (sau khi bốc thăm câu hỏi): 10 phút

+ Thời gian thuyết trình: tối đa 10 phút/thí sinh

8. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT).

- Lệ phí môn thi Năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ.

- Phương thức nhận lệ phí xét tuyển:

+ Chuyển phí dự tuyển qua đường bưu điện thông qua dịch vụ thu hộ tại các hệ thống bưu điện.

+ Nhận lệ phí xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

+ Chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; Số tài khoản: 3712.1.1057338, tại: Kho bạc Nhà nước Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Khi đóng lệ phí xét tuyển, thí sinh cần ghi rõ: số báo danh, họ và tên thí sinh, số chứng minh thư nhân dân, nội dung đóng lệ phí và số tiền.

9. Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy

- Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Chính phủ.

- Học phí đại học năm học 2017-2018 (dự kiến): 7.400.000 đồng/sinh viên.

- Trường thu học phí theo tín chỉ đối với từng khóa học và ngành học.

10. Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 2.500 chỗ.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]