Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP.HCM (Ký hiệu trường: VHS)  

1.060

- Địa chỉ: 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

- Điện thoại: 08.38992901; - Website: www.hcmuc.edu.vn

- Email: tuyensinh@hcmuc.edu.vn 

 

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

770

 Khoa học Thư viện

D320202

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

80

 Bảo tàng học

D320305

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

40

 Việt Nam học

D220113

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 

220

 Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

100

 Quản Lý văn hóa

D220342

· Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

· Chuyên ngành tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu NT.

- Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu NT

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu NT

- Ngữ văn, Tiếng Anh, năng khiếu NT

200

 Văn hoá các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

D220112

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

30

 Văn hoá học

D220340

· Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

· Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. 

100

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

290

 Khoa học Thư viện

C320202

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

40

 Việt Nam học

C220113

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

100

 Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

50

 Quản lý Văn hóa

C220342

· Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

· Chuyên ngành tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật

- Ngữ văn, Toán, Năng khiếu NT

- Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu NT

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật.

- Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu NT

100

- Phương thức tuyển sinh: Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức theo cụm thi do các Trường Đại học chủ trì.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Năng khiếu nghệ thuật (Trình diễn một tiết mục nghệ thuật tự chọn và trả lời câu hỏi kiến thức Văn hóa – Xã hội – Nghệ thuật).

- Các thí sinh dự thi Năng khiếu Nghệ thuật thi tại cơ sở 1 của Trường.

- Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Số chỗ trong ký túc xá: 2000.

- Điểm thi xét tuyển theo ngành, nhóm ngành.

- Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

- Thí sinh phải ghi rõ tên chuyên ngành trong hồ sơ đăng ký dự thi.

Close [X]
Close [X]