Đại học » TP.Hà Nội

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt nam

Số 2 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội;
ĐT: 04-33560392
Website: http://www.vatm.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

MÃ TRƯỜNG: HYD   -TỔNG CHỈ TIÊU: 900

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo trình độ Đại học

 

 

 

- Y học cổ truyền 6 năm

D720201

B

900

 

- Tuyển sinh trong cả nước

- Trình độ đại học 6 năm: Học viện tổ chức thi tuyển. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]