Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành học.

Ký hiệu

Trường

ngành

Môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỎ-ĐỊA CHẤT

MDA

 

 

4.500

 Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà  Nội. ĐT: (04)38386214, (04)38389633

 Website: www.humg.edu.vn 

 

 Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

3850

 Kỹ thuật dầu khí

 

D520604

 TOÁN, LÝ, HOÁ

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

260

 Kỹ thuật địa vật lý

 

D520502

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

60

 Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

D510401

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

110

 Kỹ thuật địa chất

 

D520501

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

410

 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

 

D520503

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

330

 Quản lý đất đai

 

D850103

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

 TOÁN, HÓA, SINH

 TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ

50

 Kỹ thuật mỏ

 

D520601

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

220

 Kỹ thuật tuyển khoáng

 

D520607

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

160

 Công nghệ thông tin

 

D480201

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

410

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

D520216

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

110

 Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

210

 Kỹ thuật cơ khí

 

D520103

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

100

 Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D580201

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

350

 Kỹ thuật môi trường

 

D520320

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

 TOÁN, HÓA, SINH

280

 Quản trị kinh doanh

 

D340101

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

 TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ

160

 Kế toán

 

D340301

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

 TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ

240

Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Bà  Rịa- Vũng Tàu:

 

 

 

 

 Kỹ thuật dầu khí

 

D520604

 TOÁN, LÝ, HOÁ

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

40

 Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

D510401

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

40

 Kỹ thuật mỏ

 

D520601

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

40

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

D520216

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

40

 Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

40

 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

 

D520503

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

40

 Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh  Quảng Ninh:

 

 

 

 

 Kỹ thuật mỏ

 

D520601

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

50

 Quản trị kinh doanh

 

D340101

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

 TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ

50

 Kế toán

 

D340301

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

 TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ

50

 Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

650

 Công nghệ kỹ thuật địa chất

 

C515901

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

65

 Công nghệ kỹ thuật trắc địa

 

C515902

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

65

 Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

C511001

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

65

 Kế toán

 

C340301

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

 TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ

65

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự  động hoá

 

C510303

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

65

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

65

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

65

 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

 

C510102

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

65

 Công nghệ thông tin

 

C480201

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

65

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

C510406

 TOÁN, LÝ, HÓA

 TOÁN, LÝ, NGOẠI NGỮ

 TOÁN, HÓA, SINH

65

Năm 2015, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất sẽ thực hiện việc xét tuyển dựa trên kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia tại các cụm thi trên cả nước do các trường đại học chủ trì.

Các nhóm ngành xét tuyển: Các ngành/chương trình đào tạo đại học của Trường nằm trong 16 ngành được liệt kê trong bảng trên. Thí sinh được phép đăng ký một số nguyện vọng theo  ngành trong bảng trên (gọi tắt là nguyện vọng ngành). Số nguyện vọng ngành tối đa được phép đăng ký sẽ do Bộ GD&ĐT quy định.

Trường dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 là 4500, trong đó 650 sinh viên thuộc trình độ đào tạo cao đẳng.

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]