Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04)37547823 (máy lẻ 217)
Website: www.hnue.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: SPH - TỔNG CHỈ TIÊU: 2.760

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

- SP Toán học

D140209

A,A1

190

- SP Tin học

D140210

A,A1

65

- SP Vật lý

D140211

A,A1

115

- SP Hoá học

D140212

A

115

- SP Sinh học

D140213

A,B

105

- SP Kĩ thuật công nghiệp

D140214

A,A1

110

- SP Ngữ văn

D140217

C,D1,2,3

160

- SP Lịch sử

D140218

C,D1,2,3

90

- SP Địa lý

D140219

A,C

110

- Tâm lý học giáo dục

D310403

A,B,D1,2,3

40

- Giáo dục chính trị

D140205

C,D1,2,3

100

- Giáo dục Quốc phòng – An ninh

D140208

A,C

150

- Giáo dục công dân

D140204

C,D1,2,3

70

- SP Tiếng Anh

D140231

D1

60

- SP Tiếng Pháp

D140233

D3

40

- SP Âm nhạc

D140221

N

40

- SP Mĩ thuật

D140222

H

40

- Giáo dục Thể chất

D140206

T

70

- Giáo dục Mầm non

D140201

M,D1

70

- Giáo dục Tiểu học

D140202

A1,D1,2,3

70

- Giáo dục Đặc biệt

D140203

C, D1

40

- Quản lí giáo dục

D140114

A,C,D1

45

- Chính trị học (SP Triết học)

D310201

A,B,C,D1,2,3

50

Các ngành đào tạo ngoài sư phạm:

 

 

490

a. Các ngành đào tạo đại học:

 

 

430

- Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

80

- Toán học

D460101

A,A1

40

- Sinh học

D420101

A,B

40

- Việt Nam học

D220113

C,D1

80

- Công tác xã hội

D760101

C,D1

100

- Văn học

D550330

C,D1,2,3

50

- Tâm lý học

D310401

A,B,D1,2,3

40

b. Các ngành đào tạocao đẳng:

 

 

60

- Công nghệ thiết bị trường học

C510504

A,A1,B

60

 

-Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

-Phương thức tuyển sinh: Tham gia kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

+ Đợt 1: thi tuyển khối A, A1.

+ Đợt 2: thi tuyển khối B, C, D, H, M, N, T. Sau khi thi các môn văn hoá, thí sinh thi khối H, M, N, T thi tiếp Năng khiếu thêm 2 ngày.

 

- Môn thi:

Khối H: Văn (thi theo đề khối C), Năng khiếu Hình hoạ chì (người hoặc tượng bán thân) - hệ số 2, Vẽ màu (Trang trí hoặc bố cục) - hệ số 1.

Khối M: Văn, Toán (thi theo đề khối D), Năng khiếu (Hát, kể chuyện và đọc diễn cảm) - hệ số 1

Khối N: Văn (thi theo đề khối C), Năng khiếu âm nhạc (Thanh nhạc: 2 bài + Nhạc cụ: 1 bài trên đàn phím điện tử) - hệ số 2, Kiến thức âm nhạc (Xướng âm + Lý thuyết âm nhạc) - hệ số 1.

Khối T:  Sinh, Toán (thi theo đề khối B), Năng  khiếu TDTT (Bật xa và chạy 400m) - hệ số 2

Thí sinh dự thi khối T và thí sinh dự thi ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: đối với nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

 

*Chú ý:

- Ngành SP Toán học có 2 chương trình đào tạo:

+ Chương trình SP Toán học thi khối A với chỉ tiêu 140.

+ Chương trình SP Toán học dạy Toán bằng tiếng Anh thi khối A,A1 với chỉ tiêu 50 (thí sinh  ghi rõ tên ngành là SP Toán học dạy Toán bằng tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký dự thi).

- Ngành  SP Sinh học có 2 chương trình đào tạo:

+ Chương trình SP Sinh học thi khối B với chỉ tiêu 80.

+ Chương trình SP Sinh học dạy Sinh học bằng tiếng Anh thi khối A,B với chỉ tiêu 25 (thí sinh  ghi rõ tên ngành là SP Sinh học dạy Sinh học bằng tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký dự thi.

- Trong chỉ tiêu của các ngành SP Tin học, SP Vật lý và SP Hoá học mỗi ngành có 25 chỉ tiêu dành cho chương trình đào tạo SP Tin học, SP Vật Lý, SP Hoá học dạy các môn tương ứng bằng tiếng Anh (thí sinh có nguyên vọng học theo các chương trình này phải ghi rõ tên ngành kèm theo "dạy bằng tiếng Anh" trong hồ sơ đăng ký dự thi).

- Ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp đào tạo giáo viên Công nghệ phổ thông và giáo viên dạy nghề 3 chuyên ngành: SP Kĩ thuật, SP Kĩ thuật điện, SP Kĩ thuật điện tử.

- Các ngành SP Tiếng Anh và SP Tiếng Pháp, môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.

- Ngành Giáo dục Mầm non có 2 chương trình đào tạo:

+ Chương trình Giáo dục Mầm non thi khối M với chỉ tiêu 40.

+ Chương trình Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh thi khối D1 với chỉ tiêu 30 (thí sinh  ghi rõ tên ngành là Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký dự thi) đào tạo giáo viên dạy mầm non và tiếng Anh ở trường mầm non.

- Ngành Giáo dục Tiểu học có 2 chương trình đào tạo:

+ Chương trình Giáo dục Tiểu học thi khối A1,D1,2,3 với chỉ tiêu 40.

+ Chương trình Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh thi khối A1,D1 với chỉ tiêu 30 (thí sinh  ghi rõ tên ngành là Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký dự thi) đào tạo giáo viên dạy tiểu học và tiếng Anh ở trường tiểu học.

- Ngành Giáo dục Đặc biệt đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật và hoà nhập.

- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1, B năm 2014 theo đề thi chung của Bộ trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Các khối H, M, N, T thi tại Hà Nội, không thi tại các cụm khác, không tuyển NV2, NV3.

- Sinh viên học các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm và cao đẳng phải đóng học phí.

 

- Số chỗ trong KTX cho sinh viên tuyển sinh năm 2014 : 550

- Trong tổng số 2760 chỉ tiêu, dành 325 chỉ tiêu cho đào tạo theo địa chỉ.

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]