Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HÀ NỘI

SPH

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 Số 136 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội.

 ĐT: (04)37547823 (máy lẻ 217); Website: www.hnue.edu.vn

 

Các ngành đào tạo sư phạm:

 

 

 

 

- SP Toán học

 

D140209

Toán, Lý, Hóa

 

- SP Toán học (dạy bằng tiếng Anh)

 

D140209

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

 

- SP Tin học

 

D140210

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 

- SP Tin học (dạy bằng tiếng Anh)

 

D140210

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 

- SP Vật lý

 

D140211

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

 

- SP Vật lý (dạy bằng tiếng Anh)

 

D140211

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

 

- SP Hoá học

 

D140212

Toán, Lý, Hóa

 

- SP Hoá học (dạy bằng tiếng Anh)

 

D140212

Toán, Hóa, Anh

 

- SP Sinh học

 

D140213

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

 

- SP Sinh học (dạy bằng tiếng Anh)

 

D140213

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh, Anh

 

- SP Kĩ thuật công nghiệp

 

D140214

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

 

- SP Ngữ văn

 

D140217

Văn, Toán, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Sử

Văn, Toán, Địa

 

- SP Lịch sử

 

D140218

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Ngoại ngữ

 

- SP Địa lý

 

D140219

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Địa

 

- Tâm lý học giáo dục

 

D310403

Toán, Hóa, Sinh

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, văn, Sử

 

- Giáo dục công dân

 

D140204

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Ngoại ngữ

Văn, Toán, Sử

Văn, Toán, Địa

 

- Giáo dục chính trị

 

D140205

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Ngoại ngữ

Văn, Toán, Sử

Văn, Toán, Địa

 

- Giáo dục Quốc phòng – An ninh

 

D140208

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Lý, Văn

 

- SP Tiếng Anh

 

D140231

Toán, Văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh)

 

- SP Tiếng Pháp

 

D140233

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Địa, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Ngoại ngữ

Toán, Hoá, Ngoại ngữ

(Môn thi chính: Ngoại ngữ)

 

- SP Âm nhạc

 

D140221

Văn, NK nhạc, Hát

(Môn thi chính: NK nhạc)

 

- SP Mĩ thuật

 

D140222

Văn, Năng khiếu, Vẽ màu

(Môn thi chính: Năng khiếu)

 

- Giáo dục Thể chất

 

D140206

Sinh, Năng khiếu

Toán, Năng khiếu

(Môn thi chính: Năng khiếu)

 

- Giáo dục Mầm non

 

D140201

Toán, Văn, Năng khiếu

 

- Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh

 

D140201

Văn, Anh, Năng khiếu

Toán, Anh, Năng khiếu

 

- Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Sử

Toán, Văn, Địa

 

- Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh

 

D140202

Toán, Văn, Anh

 

- Giáo dục Đặc biệt

 

D140203

Văn, Sử, Địa

Văn Toán, Ngoại ngữ

Văn, Toán, Năng khiếu

Văn, Toán, Sinh

 

- Quản lí giáo dục

 

D140114

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

- Chính trị học (SP Triết học)

 

D310201

Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Sử

 

Các ngành đào tạo ngoài sư phạm:

 

 

 

 

a. Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

- Toán học

 

D460101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

 

- Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

 

- Sinh học

 

D420101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

 

- Việt Nam học

 

D220113

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Ngoại ngữ

Văn, Toán, Địa

 

- Văn học

 

D550330

Văn, Toán, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Sử

Văn, Toán, Địa

 

- Tâm lý học

 

D310401

Toán, Hóa, Sinh

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, văn, Sử

 

- Công tác xã hội

 

D760101

Toán, văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Ngoại ngữ

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên.

Chú ý:

- Các ngành SP Toán học, SP Tin học, SP Vật lý, SP Hoá học và SP Sinh học có 2 chương trình đào tạo: chương trình SP Toán học , SP Tin học, SP Vật lý, SP Hoá học, SP Sinh học và chương trình SP Toán học , SP Tin học, SP Vật lý, SP Hoá học, SP Sinh học tương ứng dạy Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh bằng tiếng Anh (thí sinh ghi rõ tên ngành là SP Toán học hoặc SP Tin học, SP Vật lý, SP Hoá học, SP Sinh học dạy Toán (tương ứng Tin, Lý, Hoá, Sinh) bằng tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển).

- Ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp đào tạo giáo viên Công nghệ phổ thông và giáo viên dạy nghề 3 chuyên ngành: SP Kĩ thuật, SP Kĩ thuật điện, SP Kĩ thuật điện tử.

- Ngành Tâm lý học giáo dục: đào tạo giảng viên dạy Tâm lý học và Giáo dục học.

- Ngành SP Âm nhạc: Môn Năng khiếu nhạc (Thẩm âm - Tiết tấu) hệ số 1; môn Hát hệ số 2.

- Ngành SP Mỹ thuật: Môn Năng khiếu: Hình hoạ chì (người hoặc tượng bán thân) hệ số 2; môn Vẽ màu (Trang trí hoặc Bố cục) hệ số 1.

- Ngành Giáo dục thể chất: Môn Năng khiếu (Bật xa và chạy 400m) - hệ số 2

- Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh và ngành Giáo dục Đặc biệt: Môn Năng khiếu (Hát, kể chuyện và đọc diễn cảm) hệ số 1

Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: đối với nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

- Chương trình Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh (thí sinh ghi rõ tên ngành là Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển) đào tạo giáo viên dạy mầm non và tiếng Anh ở trường mầm non.

- Chương trình Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh (thí sinh ghi rõ tên ngành là Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển) đào tạo giáo viên dạy tiểu học và tiếng Anh ở trường tiểu học.

- Ngành Giáo dục Đặc biệt đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật và hoà nhập.

- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Sinh viên học các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm và cao đẳng phải đóng học phí.

- Thời gian thi các môn năng khiếu: Năng khiếu nhạc và Hát (ngành SPÂN), Năng khiếu và Vẽ màu (ngành SP Mỹ thuật), Năng khiếu (ngành GDTC), Năng khiếu (ngành GDMN và GDĐB) sẽ được nhà trường thông báo trên website của trường: www.hnue.edu.vn

* Số chỗ trong KTX cho sinh viên tuyển sinh năm 2015: 550

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]