Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Thương mại

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường 
Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THƯƠNG MẠI

TMA

 

 

3.800

Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (04) 38 348 406;

       (04) 37.643 219;

Website: www.vcu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Các ngành đào tạo ĐH

 

 

 

 

Kinh tế

 

D310101

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

300

Kế toán

 

D340301

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

300

Quản trị nhân lực

 

D340404

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

250

Thương mại điện tử

 

D340199

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

200

Hệ thống thông tin quản lý

 

D340405

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

200

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 650

Quản trị khách sạn

 

D340107

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành

 

D340103

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Marketing,

 

D340115

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 450

Luật kinh tế

 

D380107

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300

Kinh doanh quốc tế

 

D340120

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

250

II. Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học

 

 

 

 

Các lớp chất lượng cao gồm các ngành:

 

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

 

50

Kế toán

 

D340301

 

50

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển theo điểm sàn của trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo. Thí sinh đạt điểm sàn của trường nhưng không trúng tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo đã đăng ký, được đăng ký chuyển sang ngành/chuyên ngành đào tạo khác (cùng tổ hợp môn xét tuyển) còn chỉ tiêu khi nhập học.

- Thời gian tuyển sinh: Từ khi thí sinh nhận được tông báo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đến khi trường tuyển đủ chỉ tiêu.

- Số chỗ trong KTX: 450

- Liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại hoc: Trường có các chương trình liên kết quốc tế đào tạo trình độ đại học với các trường đại học của Cộng hòa Pháp, Trung Quốc...

Thộng tin chi tiết xem tại Website của trường hoặc Website của khoa Đào tạo quốc tế của trường tại địa chỉ: http://dtqt.vcu.edu. vn

Close [X]
Close [X]