Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

 

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

VHH

 

 

1.500

Số 418 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT : 043.8511971 máy lẻ 104,105,116

Website: http://www.huc.edu.vn  - http://www.daotao.huc.edu.vn

 

Đào tạo đại học:

 

 

 

 

Kinh doanh xuất bản phẩm

 

D320402

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Khoa học thư viện

 

D320202

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Thông tin học

 

D320201

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Bảo tàng học

 

D320305

 

 

- Chuyên ngành : Bảo tàng, bảo tồn di tích

 

D320305

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Văn hoá học

 

D220340

 

 

- Chuyên ngành : Nghiên cứu văn hoá

 

D220340

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

- Chuyên ngành : Văn hoá truyền thông

 

A220340

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

D220112

 

 

- Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về văn hoá dân tộc thiểu số

 

D220112

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

- Chuyên ngành : Tổ chức hoạt động văn hoá dân tộc thiểu số

 

D220112

- Văn, Sử, Năng khiếu

 

Quản lý văn hoá

 

D220342

 

 

- Chuyên ngành : Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật

 

D220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

- Văn, Sử, Năng khiếu

 

- Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về gia đình

 

A220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

- Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về di sản văn hoá

 

B220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

- Chuyên ngành : Biểu diễn âm nhạc

 

D220342

- Văn, Năng khiếu 1,

Năng khiếu 2

 

- Chuyên ngành : Đạo diễn sự kiện

 

D220342

- Văn, Năng khiếu 1,

Năng khiếu 2

 

- Chuyên ngành : Biên đạo múa đại chúng

 

D220342

- Văn, Năng khiếu 1,

Năng khiếu 2

 

Sáng tác văn học

 

D220110

 

 

- Chuyên ngành : Viết báo

 

 

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Việt Nam học

 

D220113

 

 

- Chuyên ngành : Văn hoá du lịch

 

D220113

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

- Chuyên ngành : Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

 

B220113

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

- Chuyên ngành : Hướng dẫn du lịch quốc tế

 

A220113

- Toán, Anh, Văn

 

Đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

Quản lý văn hoá

 

C220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Việt Nam học

 

C220113

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Khoa học thư viện

 

C320202

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học chính quy

 

 

 

 

Quản lý văn hoá

 

D220342

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Việt Nam học

 

D220113

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

Khoa học thư viện

 

D320202

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Anh, Văn

 

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Phương thức TS:  Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

- Riêng ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch QT chỉ  tuyển sinh theo tổ hợp các môn : Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn. Môn Tiếng anh phải từ 6 điểm trở lên.

3. Các môn năng khiếu tuyển sinh riêng. Cụ thể :

- Các chuyên ngành chọn tổ hợp các môn Ngữ Văn, Sử, Năng khiếu

+ Ngành Quản lý văn hoá(chuyên ngành Chính sách VH và QLNT); Ngành Văn hoá các DTTSVN(chuyên ngành Tổ chức hoạt động VHDTTS) : thi Thuyết trình và chọn 1 trong các môn năng khiếu: Thanh nhạc, nhạc cụ,  múa

- Các chuyên ngành chọn tổ hợp các môn Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

+ Ngành Quản lý văn hoá (chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc): thi Thanh nhạc (Năng khiếu 1); thẩm âm, tiết tấu, nhạc lý và xướng âm(Năng khiếu 2).

+ Ngành Quản lý văn hoá(chuyên ngành Đạo diễn sự kiện): thi Biểu diễn NK tự chọn(Năng khiếu 1); Viết và thuyết trình kịch bản(Năng khiếu 2).

+ Ngành Quản lý văn hoá( chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng): thi Cảm thụ âm nhạc và  Biên  đạo  tác  phẩm(Năng khiếu 1); Biểu diễn năng khiếu múa(Năng khiếu 2).

4. Thí sinh tuyển sinh môn năng khiếu nộp bổ sung 1 bộ hồ sơ về trường ĐH Văn hoá Hà Nội trước ngày 15/06/2015.

5. Thí sinh xem chi tiết các chuyên ngành tại website www.huc.edu.vn

Close [X]
Close [X]