Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

DMT

 

 

2.200

Số 41A đường Phú Diễn – Phường Phú Diễn –  Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: (04)37643027; Fax: (04)38370597; Website: www.hunre.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

2.000

Quản lý đất đai

 

 

D850103

 

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

D510406

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Khí tượng học

 

 

D440221

 

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Thủy văn

 

D440224

 

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

D520503

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

 

Kỹ thuật địa chất

 

 

D520501

 

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Quản lý biển

 

D850199

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

 

D440298

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Khí tượng thủy văn biển

 

D440299

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Kế toán

 

D340301

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

 

D850102

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

 

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

200

Quản lý đất đai

 

 

 

C850103

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, ngoại Ngữ

 

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

C510406

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

 

Khí tượng học

 

 

 

C440221

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, ngoại Ngữ

 

Thủy văn

 

 

 

C440224

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

 

 

C515902

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

 

Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

C510405

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

 

Công nghệ kỹ thuật địa chất

 

 

 

C515901

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa, Sinh;

-Toán,Văn, Ngoại ngữ

 

Kế toán

 

 

C340301

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Quản trị kinh doanh

 

 

C340101

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

C340201

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Công nghệ thông tin

 

 

C480201

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

C480104

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Tin học ứng dụng

 

 

C480202

-Toán, Lý, Hóa;

-Toán, Lý, Tiếng Anh;

-Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển theo tổng điểm của từng tổ hợp các môn thi theo từng ngành đào tạo.

      Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn trong cùng tổ hợp bằng nhau, điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán.

- Tổ hợp các môn thi đối với hệ đại học:

+ Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa.

+ Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh.

+ Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh.

+ Tổ hợp 4: Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh.

- Tổ hợp các môn thi đối với hệ cao đẳng:

+ Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa.

+ Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh.

+ Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh.

+ Tổ hợp 4: Toán, Ngữ văn,  Ngoại ngữ.

- Trường có thể bố trí khoảng 2000 chỗ ở trong ký túc xá. Trong đó ký túc xá Mỹ Đình 2 có khoảng 900 chỗ ở

Close [X]
Close [X]