Điểm chuẩn NV2 - Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

Tiếng Nga (phiên dịch)

702

D1

24.0

D2

Sư phạm tiếng Nga

712

D1

24.0

D2

Tiếng Pháp (phiên dịch)

703

D1

24.5

D3

Sư phạm tiếng Pháp

713

D1

24.5

D3

Tiếng Trung (phiên dịch)

704

D1

26.5

D4

Sư phạm tiếng Trung

714

D1

26.5

D4

Tiếng Đức (phiên dịch)

705

D1

24.0

D5

Sư phạm tiếng Đức

715

D1

24.0

D5

Tiếng Nhật (phiên dịch)

706

D1

26.5

D6

Sư phạm tiếng Nhật

716

D1

26.5

D6

Tiếng Ả rập (phiên dịch)

708

D1

24.0

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]