Tuyển sinh theo ngành học » Đại học và Cao đẳng

Nhóm ngành CƠ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA tại TP. HCM

-

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP.HCM có đào tạo các ngành thuộc nhóm  Điện – Điện tử – Tự động hóa:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trường

Mã ngành

Ngành

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

C510301

Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

D520114

Kĩ thuật cơ - điện tử

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510203

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D520216

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

D510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

D510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510203

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Văn Hiến

D520207

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở 2

D520207

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520216

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

D480102

Truyền thông và mạng máy tính

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp)

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

D510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

D510203

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

C480102

Truyền thông và mạng máy tính

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

D510203

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

D520216

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử 

C510203

Công nghệ cơ - điện tử

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

D520114

Kĩ thuật cơ - điện tử

D520207

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520201

Kĩ thuật điện, điện tử

D520216

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

D520207

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520212

Kỹ thuật y sinh

Trường Đại học Sài Gòn

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

D510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510304

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Việt - Đức

D520207

Kĩ thuật điện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM

D520207

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Học viện Hàng không Việt Nam

 

D510302

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông 

C510302

Công nghệ kỹ thuật Điện tử , truyền thông

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Trường

Mã ngành

Ngành

Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510203

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

C510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510304

Công nghệ kỹ thuật máy tính

C510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM

C510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510303

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Cao đẳng Viễn Đông

C510301

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM

C510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM

 

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

C510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510203

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

C510301

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

C510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]