Điểm chuẩn 2010 – Học viện Tài chính

Học viện Tài chính đã công bố điểm chuẩn. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

Học viện Tài chính xác định điểm chuẩn chung theo khối thi

Khối thi

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Điểm chuẩn 2010

- Khối A

22,5

22,0

21,0

- Riêng ngành Kế toán (Khối A)

 

 

22,0

- Khối D (hệ số 2 môn tiếng Anh)

28,5

23,0

28,0

Đối với thí sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào Học viện, nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng ký, thì được đăng ký vào ngành còn chỉ tiêu.

 

Học viện sẽ hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào ngành khác cùng giấy báo kết quả thi cho những thí sinh thuộc diện này.

 

Tổng chỉ tiêu vào Học viện Tài chính năm nay là 3.080; trong đó chỉ tiêu vào ngành Tài chính - Ngân hàng là 1.640;  ngành Kế toán là 1.050 chỉ tiêu; ngành Quản trị kinh doanh là 130 chỉ tiêu; ngành Hệ thống thông tin kinh tế là 130 và ngành tiếng Anh là 130 chỉ tiêu.

 

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]