Đại học » Miền Trung

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

129 Phan Đình Phùng - Thị xã Kon Tum - tỉnh Kon Tum
ĐT: 84.060.913029

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DDP - TỔNG CHỈ TIÊU: 525

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

A

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

375

1

Giáo dục Tiểu học

D140202

D1

50

2

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

25

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A, A1 ,D1

25

4

Kinh doanh thương mại

D340121

A, A1, D1

25

5

Kế toán

D340301

A, A1, D1

25

6

Kiểm toán

D340302

A, A1, D1

25

7

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

50

8

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

A, A1

50

9

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

A, A1

50

10

Kinh tế xây dựng

D580301

A, A1

50

B

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

150

1

Kế toán (Chuyên  ngành kế toán doanh nghiệp)

C340301

A, A1, D1

50

2

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

A, A1

50

3

Công nghệ sinh học

C420201

A, B

50

 

* Tuyển sinh trong cả nước

* Ngày thi, khối thi và đề thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.

* Có chính sách đặc thù trong tuyển sinh theo quy định.

* Bậc cao đẳng:  không thi tuyển mà sử dụng kết quả thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT những thí sinh dự thi đại học khối A, A1, B, D1 để xét tuyển (không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng)

* Thông tin chi tiết tại http://www.kontum.udn.vn

 

Các ngành xét tuyển (không thi):

TT

Ngành xét tuyển

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh

D340101

25

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

25

3

Kế toán

D340301

25

4

Kiểm toán

D340302

25

5

Kinh doanh thương mại

D340121

25

Tiêu chí xét tuyển:

   - Điểm tốt nghiệp PTTH/tổng số môn thi đạt từ 6 điểm trở lên.

   - Tổng điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa (hoặc tiếng Anh) năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên.

   - Điểm  xét tuyển = Điểm tốt nghiệp PTTH/ tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + HóaTB (hoặc Anh TB).

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]