Đại học » Miền Trung

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

- Tên trường: PHÂN HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG TẠI KONTUM

- Ký hiệu: DDP

- Địa chỉ: 129 Phan Đình Phùng - Thị xã Kon Tum - tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 84.060.913029; Website: www.kontum.udn.vn

 

I. XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2017

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

tổ hợp

Giáo dục Tiểu học

52140202

45

1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Toán + Ngữ văn + Sinh học
3. Ngữ văn + Địa lý + Sinh học
4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

1. C00
2. B03
3. C13
4. D01

Sư phạm Toán học

52140209

45

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Sinh học
4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

1. A00
2. A01
3. A02
4. D01

Kinh tế phát triển

52310101

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Địa lý

1. A00
2. D01
3. C00
4. C04

Quản trị kinh doanh

52340101

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Địa lý

1. A00
2. D01
3. C00
4. C04

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán +  Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh

1. A00
2. D01
3. C00
4. D15

Kinh doanh thương mại

52340121

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Địa lý

1. A00
2. D01
3. C00
4. C04

Tài chính - ngân hàng

52340201

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Địa lý

1. A00
2. D01
3. C00
4. C04

Kế toán

52340301

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Địa lý

1. A00
2. D01
3. C00
4. C04

Kiểm toán

52340302

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Địa lý

1. A00
2. D01
3. C00
4. C04

Luật kinh tế

52380107

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
3. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân
4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

1. A00
2. C00
3. C20
4. D01

Công nghệ thông tin

52480201

25

1. Toán +  Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Vật Lý + Sinh học

1. A00
2. A01
3. D07
4. A02

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

25

1. Toán +  Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Vật Lý + Sinh học

1. A00
2. A01
3. D07
4. A02

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

25

1. Toán +  Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Vật Lý + Sinh học

1. A00
2. A01
3. D07
4. A02

Kinh tế xây dựng

52580301

25

1. Toán +  Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Vật Lý + Sinh học

1. A00
2. A01
3. D07
4. A02

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

25

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
4. Ngữ văn + Toán + Địa lý

1. A00
2. D01
3. C00
4. C04

1. Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo
2. Điểm các tổ hợp môn xét tuyển bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định
3. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp môn thi (không nhân hệ số) cộng với điểm ưu tiên

II. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ (Căn cứ vào học bạ THPT. Không xét tuyển 2 ngành Sư phạm Toán học và Giáo dục Tiểu học):

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Kinh tế phát triển

52310101

25

 

Điểm xét tuyển = Toán TB + Văn TB + Môn tự chọn TB;
Môn tự chọn là một trong các môn: Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học

Quản trị kinh doanh

52340101

25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

25

Kinh doanh thương mại

52340121

25

Tài chính - ngân hàng

52340201

25

Kế toán

52340301

25

Kiểm toán

52340302

25

Luật kinh tế

52380107

25

Công nghệ thông tin

52480201

25

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

25

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

25

Kinh tế xây dựng

52580301

25

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

25

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Điểm trung bình của 3 môn dùng để xét tuyển là điểm trong năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh không nhỏ hơn 6.0.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]