Ôn thi - Bổ trợ kiến thức » Môn TIẾNG ANH

ÔN THI THPT QUỐC GIA - MÔN TIẾNG ANH

-

 

 

Các bài giảng ôn thi

môn tiếng Anh

của cô Vũ Thị Mai Phương

* Danh từ và sở hữu cách trong tiếng Anh

* Tính từ trong tiếng Anh

* Trạng từ trong tiếng Anh

* Cấp so sánh & Đại từ trong tiếng Anh

* Chữa bài tập và định hướng các câu hỏi trong đề thi

* Các thì trong tiếng Anh

* Chữa bài tập về thì của động từ trong tiếng Anh

* Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ

* Chữa bài tập về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ

* Các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh

* Câu chủ động và câu bị động

* Câu trực tiếp và câu gián tiếp

* Câu điều kiện và các bài tập

* Mệnh đề quan hệ và cách kết hợp câu có cùng chủ ngữ

* Luyện tập về mệnh đề quan hệ

* Giản lược mệnh đề quan hệ

* Câu điều ước và thể giả định

* Luyện tập về câu điều ước và thể giả định

* Cấu tạo từ trong tiếng Anh

* Luyện tập về cấu tạo từ trong tiếng Anh

* Ngữ âm trong tiếng Anh

* Trọng âm trong tiếng Anh

* Luyện tập về Ngữ âm và Trọng âm

* Danh động từ trong tiếng Anh

* Động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh

* Luyện tập về Danh động từ và Động từ nguyên mẫu

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 1

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 2

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 3

* Luyện tập các dạng mệnh đề

* Phương pháp làm bài tập đọc hiểu

* Phương pháp làm dạng bài tập điền từ

* Phương pháp làm bài tập chuyển đổi cấu trúc câu

* Phương pháp làm dạng bài tập về từ vựng

* Phương pháp làm dạng bài tập phát hiện lỗi sai

* Phương pháp làm dạng bài tập câu hỏi xã hội

* Chữa đề thi minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2015

 

 

 

Chương trình luyện đề thi

môn Tiếng Anh

của cô Nguyễn Thị Ngọc Anh

* Luyện đề số 02 - p.1

* Luyện đề số 02 - p.2

* Luyện đề số 03 - p.1

* Luyện đề số 03 - p.2

* Luyện đề số 03 - p.3

* Luyện đề số 04 - p.1

* Luyện đề số 04 - p.2

* Luyện đề số 04 - p.3

* Luyện đề số 05 - p.1

* Luyện đề số 05 - p.2

* Luyện đề số 05 - p.3

* Luyện đề số 06 - p.1

* Luyện đề số 06 - p.2

* Luyện đề số 08 – p.1

* Luyện đề số 08 – p.2

* Luyện đề số 09 – p.1

* Luyện đề số 09 – p.2

* Luyện đề số 10 – p.1

* Luyện đề số 10 – p.2

* Luyện đề số 11 - p.1

* Luyện đề số 11 - p.2

* Luyện đề số 13 - p.1

* Luyện đề số 13 - p.2

* Luyện đề số 14 - p.1

* Luyện đề số 14 - p.2

* Luyện đề số 15 - p.1

* Luyện đề số 15 - p.2

 

 

* Tải Đề luyện thi & Đáp án: TẠI ĐÂY

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]