Ôn thi - Bổ trợ kiến thức » Môn TIẾNG ANH

ÔN THI THPT QUỐC GIA - MÔN TIẾNG ANH

-

 

 

Các bài giảng ôn thi

môn tiếng Anh

của cô Vũ Thị Mai Phương

* Cấu tạo từ - tiết 1

* Cấu tạo từ - tiết 2

* Danh từ - tiết 1

* Danh từ - tiết 2

* Danh từ - tiết 3

* Động từ nguyên mẫu – tiết 1

* Động từ nguyên mẫu – tiết 2

* Danh động từ - tiết 1

* Danh động từ - tiết 2

* Đại từ - tiết 1

* Đại từ - tiết 2

* Giới từ

* Tính từ

* Trạng từ

* So sánh của tính từ và trạng từ

* Mạo từ

* Ngữ đồng vị

* Lý thuyết về ngữ âm và trọng âm

* Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ

* Cách làm phần ngữ âm, trọng âm

* Các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh

* Ôn tập – tiết 1

* Ôn tập – tiết 2

* Câu chủ động và câu bị động

* Câu trực tiếp và câu gián tiếp

* Câu điều kiện và các bài tập

* Câu điều ước và thể giả định

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 1

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 2

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 3

* P,pháp làm bài tập đọc hiểu

* P.pháp làm dạng bài tập điền từ

* P.pháp làm bài tập chuyển đổi cấu trúc câu

* P.pháp làm dạng bài tập về từ vựng

* P.pháp làm dạng bài tập phát hiện lỗi sai

* P.pháp làm dạng bài tập câu hỏi xã hội

 

 

 

Các bài giảng ôn thi

môn tiếng Anh

của cô Phạm Thị Thanh Thùy

* Động từ

* Thời hiện tại thường

* Thời hiện tại tiếp diễn

* Thời hiện tại hoàn thành

* Thời tương lai đơn

* Thời tương lai hoàn thành

* Thời quá khứ đơn

* Thời quá khứ tiếp diễn

* Thời quá khứ hoàn thành

* Mệnh đề danh từ

* Mệnh đề tính ngữ

* Mệnh đề trạng ngữ

* Câu đơn

* Câu ghép, câu phức

* Câu bị động

* Câu điều kiện

* Lời nói gián tiếp

 

 

 

Một số bài giảng ôn thi

môn tiếng Anh

của cô Lê LêNa

* Cách diễn đạt trong tiếng Anh – tiết 1

* Cách diễn đạt trong tiếng Anh – tiết 2

* Phát hiện lỗi sai – tiết 1

* Phát hiện lỗi sai – tiết 2

* Kỹ năng làm bài thi Tiếng Anh - tiết 1

* Kỹ năng làm bài thi Tiếng Anh - tiết 2

* Kỹ năng làm bài thi Tiếng Anh - tiết 3

 

 

 

 

Chương trình luyện đề thi

môn Tiếng Anh

của cô Nguyễn Thị Ngọc Anh

* Luyện đề số 02 - p.1

* Luyện đề số 02 - p.2

 

* Luyện đề số 03 - p.1

* Luyện đề số 03 - p.2

* Luyện đề số 03 - p.3

 

* Luyện đề số 04 - p.1

* Luyện đề số 04 - p.2

* Luyện đề số 04 - p.3

 

* Luyện đề số 05 - p.1

* Luyện đề số 05 - p.2

* Luyện đề số 05 - p.3

* Luyện đề số 06 - p.1

* Luyện đề số 06 - p.2

 

* Luyện đề số 08 – p.1

* Luyện đề số 08 – p.2

 

* Luyện đề số 09 – p.1

* Luyện đề số 09 – p.2

 

* Luyện đề số 10 – p.1

* Luyện đề số 10 – p.2

* Luyện đề số 11 - p.1

* Luyện đề số 11 - p.2

 

* Luyện đề số 13 - p.1

* Luyện đề số 13 - p.2

 

* Luyện đề số 14 - p.1

* Luyện đề số 14 - p.2

 

* Luyện đề số 15 - p.1

* Luyện đề số 15 - p.2

 

 

* Tải Đề luyện thi & Đáp án: TẠI ĐÂY

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]