Ôn thi THPT Quốc gia » Môn TIẾNG ANH

ÔN THI THPT QUỐC GIA - MÔN TIẾNG ANH

 

Các bài giảng ôn thi Đại học môn tiếng Anh của cô Vũ Thị Mai Phương

* Cấu tạo từ - tiết 1

* Cấu tạo từ - tiết 2

* Danh từ - tiết 1

* Danh từ - tiết 2

* Danh từ - tiết 3

* Động từ nguyên mẫu – tiết 1

* Động từ nguyên mẫu – tiết 2

* Danh động từ - tiết 1

* Danh động từ - tiết 2

* Đại từ - tiết 1

* Đại từ - tiết 2

* Giới từ

* Tính từ

* Trạng từ

* So sánh của tính từ và trạng từ

* Mạo từ

* Ngữ đồng vị

* Lý thuyết về ngữ âm và trọng âm

* Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ

* Cách làm phần ngữ âm, trọng âm và luyện tập

* Các dạng đảo ngữ trong tiếng Anh

* Ôn tập – tiết 1

* Ôn tập – tiết 2

* Câu chủ động và câu bị động

* Câu trực tiếp và câu gián tiếp

* Câu điều kiện và các bài tập

* Câu điều ước và thể giả định

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 1

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 2

* Các loại mệnh đề trong tiếng Anh - tiết 3

* Phương pháp làm bài tập đọc hiểu

 

 

Các bài giảng ôn thi Đại học môn tiếng Anh của cô Phạm Thị Thanh Thùy

* Động từ

* Thời hiện tại thường

* Thời hiện tại tiếp diễn

* Thời hiện tại hoàn thành

* Thời tương lai đơn

* Thời tương lai hoàn thành

* Thời quá khứ đơn

* Thời quá khứ tiếp diễn

* Thời quá khứ hoàn thành

* Mệnh đề danh từ

* Mệnh đề tính ngữ

* Mệnh đề trạng ngữ

* Câu đơn

* Câu ghép, câu phức

* Câu bị động

* Câu điều kiện

* Lời nói gián tiếp

 

 

Một số bài giảng ôn thi Đại học môn tiếng Anh của cô Lê LêNa

* Các cách diễn đạt trong tiếng Anh – tiết 1

* Các cách diễn đạt trong tiếng Anh – tiết 2

* Phát hiện lỗi sai – tiết 1

* Phát hiện lỗi sai – tiết 2

* Kỹ năng làm bài thi môn Tiếng Anh - tiết 1

* Kỹ năng làm bài thi môn Tiếng Anh - tiết 2

* Kỹ năng làm bài thi môn Tiếng Anh - tiết 3

Giới thiệu một số bài ôn thi Đại học môn Tiếng Anh (Kênh VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam)

* Bài 01: Bài giới thiệu

* Bài 02: Một số nguyên tắc phát âm của nguyên âm và phụ âm

* Bài 03: Một số nguyên tắc xác định trọng âm trong từ tiếng Anh

* Bài 04: Mẫu câu tiếng Anh – phần 1

* Bài 05: Mẫu câu tiếng Anh – phần 2

* Bài 06: Ôn tập các thời của động từ - phần 1

* Bài 07: Ôn tập các thời của động từ - phần 2

* Bài 08: Ôn tập các thời của động từ - phần 3

* Bài 09: Động từ, Cụm động từ và Động từ thành ngữ

* Bài 10: Danh từ

* Bài 11: Cụm danh từ

* Bài 12: Tính từ

* Bài 13: Trạng từ

* Bài 14: Giới từ

* Bài 15: Chuyển đổi loại từ

* Bài 16: Mệnh đề trong tiếng Anh

* Bài 17: Câu tiếng Anh – phần 1

* Bài 18: Câu tiếng Anh – phần 2

* Hướng dẫn giải đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D năm 2013

 

Học phát âm tiếng Anh giọng Mỹ

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]