Ôn thi Đại học Online » Môn TOÁN

ÔN THI ĐẠI HỌC ONLINE – MÔN TOÁN

Ôn thi ĐH Môn Toán tại media.thongtintuyensinh.vn

 

Các bài giảng ôn thi ĐH của Thầy NGUYỄN CAM

* Số phức – p.1 * Số phức – p.4

* Số phức – p.2 * Số phức – p.5

* Số phức – p.3 * Số phức – p.6

* Phương pháp tọa độ trong không gian – p.1

* Phương pháp tọa độ trong không gian – p.2

* Phương trình mặt phẳng – p.1

* Phương trình mặt phẳng – p.2

* Đường thẳng trong không gian – p.1

* Đường thẳng trong không gian – p.2

* Đường thẳng trong không gian – p.3

* Đường thẳng trong không gian – p.4

* Tiếp tuyến với đồ thị hàm số - p.1

* Tiếp tuyến với đồ thị hàm số - p.2

* Tích phân và hàm số hữu tỉ - p.3

* Tích phân và hàm số hữu tỉ - p.4

* Tích phân hàm số lượng giác – p.1

* Tích phân hàm số lượng giác – p.2

* Tích phân hàm số lượng giác – p.3

* Tích phân hàm số lượng giác – p.4

* Biến đổi đồ thị của hàm số - p.1

* Biến đổi đồ thị của hàm số - p.2

* Phương trình và bất phương trình – p.1

* Phương trình và bất phương trình – p.2

* Đường tròn – p.1 * Tam thức bậc 2 – p.1

* Đường tròn – p.2 * Tam thức bậc 2 – p.2

* Phương trình bậc cao – p.1

* Phương trình bậc cao – p.2

* Tích phân hàm vô tỉ - p.1

* Tích phân hàm vô tỉ - p.2

* Tích phân và bất đẳng thức – p.1

* Tích phân và bất đẳng thức – p.2

* Hệ phương trình đại số - p.1

* Hệ phương trình đại số - p.2

* Phương trình vô tỉ - p.1

* Phương trình vô tỉ - p.2

* Tích phân và công thức quy nạp – p.1

* Tích phân và công thức quy nạp – p.2

* Phương trình mũ – p.1

* Phương trình mũ – p.2

* Hoán vị - Tổ hợp – Chỉnh hợp – p.1

* Hoán vị - Tổ hợp – Chỉnh hợp – p.2

* Nhị thức Newton – p.1

* Nhị thức Newton – p.2

* Nhị thức Newton – p.3

* Nhị thức Newton – p.4

* Bất phương trình mũ – p.1

* Bất phương trình mũ – p.2

* Phương trình logarit – p.1

* Phương trình logarit – p.2

* Bất đẳng thức – p.1 * Bất đẳng thức – p.3

* Bất đẳng thức – p.2 * Bất đẳng thức – p.4

* Bất phương trình logarit – p.1

* Bất phương trình logarit – p.2

* Bất đẳng thức & Max Min – p.1

* Bất đẳng thức & Max Min – p.2

* Ôn tập hình học không gian – p.1

* Ôn tập hình học không gian – p.2

* Tổng ôn – p.1 * Tổng ôn – p.2

 

Các bài giảng ôn thi ĐH của thầy PHAN HUY KHẢI

* Giới hạn của hàm số - tiết 1

* Giới hạn của hàm số - tiết 2

* Sự tương giao của hàm số - tiết 1

* Sự tương giao của hàm số - tiết 2

* Cực trị - tiết 1

* Cực trị - tiết 2

* Luyện đề thi – tiết 1

* Luyện đề thi – tiết 2

* Luyện đề thi – tiết 3

* Luyện đề thi – tiết 4

* Các bài toán về tiếp tuyến – tiết 1

* Các bài toán về tiếp tuyến – tiết 2

* Các bài toán về tiếp tuyến – tiết 3

* Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số - tiết 1

* Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số - tiết 2

* Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số - tiết 3

* Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số - tiết 4

* Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số - tiết 5

* Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số - tiết 6

* Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số - tiết 7

 

Các bài giảng ôn thi ĐH của thầy NGUYỄN THƯỢNG VÕ

* Hàm số và đồ thị - bài 1

* Hàm số và đồ thị - bài 2

* Hàm số và đồ thị - bài 3

* Hàm số và đồ thị - bài 4

* Hàm số và đồ thị - bài 5

* Hàm số và đồ thị - bài 6

* Hàm số và đồ thị - bài 7

* Hàm số và đồ thị - bài 8

* Hàm số và đồ thị - bài 9

* Hàm số và đồ thị - bài 10

* Hàm số và đồ thị - bài 11

* Hàm số và đồ thị - bài 12

* Hàm số và đồ thị - bài 13

* Hàm số và đồ thị - bài 14

* Hàm số và đồ thị - bài 15

* Hàm số và đồ thị - bài 16

* Hàm số và đồ thị - bài 17

* Hàm số mũ và logarit – bài 1

* Hàm số mũ và logarit – bài 2

* Hàm số mũ và logarit – bài 3

* Hàm số mũ và logarit – bài 4

* Tích phân – bài 1

* Tích phân – bài 2

* Tích phân – bài 3

* Tích phân – bài 4

* Tích phân – bài 5

* Tích phân – bài 6

* Tích phân – bài 7

* Tích phân – bài 8

* Số phức – bài 1

* Số phức – bài 2

* Số phức – bài 3

* Số phức – bài 4

 

* Cấu trúc đề thi và cách làm bài thi – phần 1

* Cấu trúc đề thi và cách làm bài thi – phần 2

* Cấu trúc đề thi và cách làm bài thi – phần 3

* Một số lưu ý trong nội dung thi ĐH môn Toán

 

Các bài giảng ôn thi ĐH của Thầy QUÁCH VĂN GIANG

* Giải bài toán cực trị bằng phương pháp chiều biến thiên - tiết 1

* Giải bài toán cực trị bằng phương pháp chiều biến thiện - tiết 2

* Bất đẳng thức Bunhiakopski - tiết 1

* Bất đẳng thức Cauchi và ứng dụng - tiết 1

* Bất đẳng thức Cauchi và ứng dụng - tiết 2

* Bất đẳng thức Bunhiakopski - tiết 2

* Bất đẳng thức Cauchi và ứng dụng - tiết 3

* Bất đẳng thức Cauchi và ứng dụng - tiết 4

* Giải phương trình lượng giác bằng phương pháp đặt ẩn phụ - tiết 1

* Giải phương trình lượng giác bằng phương pháp đặt ẩn phụ - tiết 2

* Giải phương trình lượng giác đưa về dạng tích - tiết 1

* Giải phương trình lượng giác đưa về dạng tích - tiết 2

* Giải phương trình lượng giác không chính tắc - tiết 1

* Giải phương trình lượng giác không chính tắc - tiết 2

* Giải phương trình siêu việt dạng không chính tắc - tiết 1

* Giải phương trình siêu việt dạng không chính tắc - tiết 2

* Một số dạng bài tập giải bằng phương pháp cần và đủ - tiết 1

* Một số dạng bài tập giải bằng phương pháp cần và đủ - tiết 2

* Thể tích hình chóp - tiết 1

* Thể tích hình chóp - tiết 2

* Thể tích hình chóp - tiết 3

* Thể tích hình lăng trụ

* Cực trị thể tích trong không gian

* Bài toán chia khối đa diện

* Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – tiết 1

* Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – tiết 2

* Các bài toán về khoảng cách – tiết 1

* Các bài toán về khoảng cách – tiết 2

* Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – tiết 1

* Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – tiết 2

* Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – tiết 3

* Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – tiết 4

* Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – tiết 5

* Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – tiết 6

* Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – tiết 7

* Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – tiết 8

* Tính diện tích và thể tích bằng phương pháp tọa độ

* Tính góc và cực trị trong không gian tọa độ - tiết 1

* Tính góc và cực trị trong không gian tọa độ - tiết 2

 

Hướng dẫn giải đề thi Đại học

* Giải đề thi Đại học khối A năm 2010

* Giải đề thi Đại học khối A năm 2011

* Giải đề thi Đại học khối A và A1 năm 2012

* Giải đề thi Đại học khối A và A1 năm 2013

* Giải đề thi ĐH khối D năm 2013

 

Thầy Lê Bá Trần Phương - Nguồn: Youtube - Hocmai.vn

Giải đề thi ĐH năm 2013

* Phần 1 * Phần 2 * Phần 3 * Phần 4 * Phần 5 * Phần 6

* Phần 7 * Phần 8 * Phần 9 * Phần 10 * Phần 11 * Phần 12

Luyện đề thi Đại học

* Phần 1 * Phần 2 * Phần 3 * Phần 4 * Phần 5

 

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]