Ôn thi THPT Quốc gia » Môn LỊCH SỬ

ÔN THI THPT QUỐC GIA - MÔN LỊCH SỬ

 

* Các phương pháp học tập, ôn luyện môn Lịch sử hiệu quả

* Hướng dẫn các phương pháp làm bài thi môn Lịch sử

 

* Tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (tiết 1)

* Tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (tiết 2)

* Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 - 1925 (tiết 1)

* Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 - 1925 (tiết 2)

* Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 - 1930 (tiết 1)

* Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 - 1930 (tiết 2)

* Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 - 1930 (tiết 3)

* Hướng dẫn ôn tập Lịch sử giai đoạn 1919- 1930

* Phong trào cách mạng (1930-1931) - Xô Viết Nghệ Tĩnh (tiết 1)

* Phong trào cách mạng (1930-1931) - Xô Viết Nghệ Tĩnh (tiết 2)

* Phong trào dân chủ 1936 - 1939 (tiết 1)

* Phong trào dân chủ 1936 - 1939 (tiết 2)

* Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 (tiết 1)

* Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 (tiết 2)

* Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 (tiết 3)

* Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 (tiết 4)

* Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 (tiết 5)

* Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 (tiết 6)

* Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 (tiết 7)

* Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 (tiết 1)

* Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 (tiết 2)

* Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 (tiết 1)

* Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 (tiết 2)

* Cách mạng hai miền Nam - Bắc 1954 - 1960 (tiết 1)

* Cách mạng hai miền Nam - Bắc 1954 - 1960 (tiết 2)

* Cách mạng hai miền Nam - Bắc 1961 - 1965 (tiết 1)

* Cách mạng hai miền Nam - Bắc 1961 - 1965 (tiết 2)

* Cách mạng hai miền Nam - Bắc 1965 - 1968 (tiết 1)

* Cách mạng hai miền Nam - Bắc 1965 - 1968 (tiết 2)

* Cách mạng hai miền Nam - Bắc 1969 - 1975 (tiết 1)

* Cách mạng hai miền Nam - Bắc 1969 - 1975 (tiết 2)

* Việt Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1975 - 1976)

* Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (1976- 1986)

* Cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986- 2000 (tiết 1)

* Cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986- 2000 (tiết 2)

* Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 2000 (tiết 1)

* Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 2000 (tiết 2)

* Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 2000 (tiết 3)

 

* Phương pháp ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

* Các nước Đông Nam Á (tiết 1)

* Các nước Đông Nam Á (tiết 2)

* Các nước Đông Nam Á (tiết 3)

* Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên (tiết 1)

* Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên (tiết 2)

* Liên Xô và các nước Đông Âu 1945-1991. Liên Bang Nga 1991-2000 (tiết 1)

* Liên Xô và các nước Đông Âu 1945-1991. Liên Bang Nga 1991-2000 (tiết 2)

* Ấn Độ và khu vực Trung Đông

* Các nước châu Phi và Mỹ Latinh

* Nước Mỹ (tiết 1)

* Nước Mỹ (tiết 2)

* Tây Âu

* Sự hình thành trật tự mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai 1945- 1949 (tiết 1)

* Sự hình thành trật tự mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai 1945- 1949 (tiết 2)

* Quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh (tiết 1)

* Quan hệ quốc tế trong và sau Chiến tranh lạnh (tiết 2)

* Tổng kết Lịch sử thế giới hiện đại (1945- 2000) (tiêt 1)

* Tổng kết Lịch sử thế giới hiện đại (1945- 2000) (tiêt 2)

* Ôn tập phần Lịch sử thế giới hiện đại (tiết 1)

* Ôn tập phần Lịch sử thế giới hiện đại (tiết 2)

* Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi khó phần Lịch sử thế giới hiện đại (tiết 1)

* Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi khó phần Lịch sử thế giới hiện đại (tiết 2)

* Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi khó phần Lịch sử thế giới hiện đại (tiết 3)

 

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]