Ôn thi Đại học Online » Môn HÓA HỌC

ÔN THI ĐẠI HỌC ONLINE - MÔN HÓA HỌC

 

Một số kinh nghiệm ôn tập và làm bài thi

* Chọn trường và ngành nghề phù hợp

* Xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp – khoa học

* Sự lặp lại kiến thức trong đề thi các năm

* Chuẩn bị ngay trước kỳ thi

* Kinh nghiệm nháp khi làm bài thi

* Kinh nghiệm phân phối thời gian làm bài

* Kỹ năng luyện đề

* Phương pháp chọn điểm rơi trong làm bài thi - phần 1

* Phương pháp chọn điểm rơi trong làm bài thi - phần 2

 

Bài giảng của thầy HOÀNG ANH TÀI (Tên bài xếp theo thứ tự ABC). Nguồn: Youtube – Hoc360

* Bảng hệ thống tuần hoàn – tiết 1

* Bảng hệ thống tuần hoàn – tiết 2

* Cấu tạo nguyên tử

* Đại cương về kim loại – tiết 1

* Đại cương về kim loại – tiết 2

* Este Lipit – tiết 1

* Este Lipit – tiết 2

* Este Lipit – tiết 3

* Hidrocacbon no – tiết 1

* Hidrocacbon no – tiết 2

* Hidrocacbon no – tiết 3

* Hidrocacbon thơm

* Nhận biết các chất vô cơ – tiết 1

* Nhận biết các chất vô cơ – tiết 2

* pH và cách tính pH

* Phản ứng của CO2 và SO2 với dung dịch kiềm

* Phản ứng oxi hóa khử

* Phương pháp bảo toàn điện tích

* Phương pháp bảo toàn electron

* Phương pháp sử dụng phương trình Ion rút gọn

* Sắt – tiết 1

* Sắt – tiết 2

* Sự ăn mòn kim loại

* Sự điện li – tiết 1

* Sự điện li – tiết 2

* Sự điện phân – tiết 1

* Sự điện phân – tiết 2

 

12 bài giảng ôn thi ĐH của thầy PHÙNG BÁ DƯƠNG (Nguồn: youtube):

* Bài 1: Đặc tính của Este

* Bài 2: Vấn đề đồng phân và tính chất của Este

* Bài 3: Ester cấu tạo mạch vòng

* Bài 4: Polime, chuỗi phản ứng, lipit và chức este đồng phân

* Bài 5: Oxi hoá lipit và phản ứng cháy - xà phòng hoá

* Bài 6: Công thức tổng quát và tính chất hoá học của Cacbohidrat

* Bài 7: Phản ứng cháy của Gluxit và Gluxit - Kim loại kiềm

* Bài 8: Glucozo, Fructozo tác dụng với axit

* Bài 9: Tính chất của Amin

* Bài 10: Đồng phân, phản ứng cháy và công thức của Amin

* Bài 11: Khái niệm, danh pháp, tính chất và điều chế Aminoaxit

* Bài 12: Đồng phân và các phản ứng trong Aminoaxit

 

Các chuyên đề luyện giải bài tập của cô LÊ THỊ THANH BÌNH (Nguồn: Youtube – Hoc360)

* Luyện giải bài tập về axit nitoric – tiết 1

* Luyện giải bài tập về axit nitoric – tiết 2

* Luyện giải bài tập về axit nitoric – tiết 3

* Luyện giải bài tập về hidroxit lưỡng tính

* Luyện giải bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch muối – tiết 1

* Luyện giải bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch muối – tiết 2

* Luyện giải bài tập về muối cacbonat tác dụng với dung dịch axit và dung dịch kiềm.

 

Bài giảng của thầy VŨ KHẮC NGỌC (Tên bài xếp theo thứ tự ABC). Nguồn: Youtube – Học360

* Amin – tiết 1  

* Amin – tiết 2

* Aminoaxit

* Ancol - Phenol – tiết 1

* Ancol - Phenol – tiết 2

* Ancol - Phenol – tiết 3

* Andehit - Xeton – tiết 1

* Andehit - Xeton – tiết 2

* Axit cacbonxylic – tiết 1         

* Axit cacbonxylic – tiết 2

* Axit nitric và muối nitrat – tiết 1           

* Axit nitric và muối nitrat – tiết 2

* Bài toán về phản ứng gồm toàn chất khí

* Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ – tiết 1

* Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ – tiết 2 phần 1

* Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ – tiết 2 phần 2

* Bảo toàn khối lượng trong các bài tập hữu cơ – tiết 1

* Bảo toàn khối lượng trong các bài tập hữu cơ – tiết 2

* Bảo toàn nguyên tố trong các bài tập hữu cơ

* Biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ – tiết 1

* Biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ – tiết 2

* Cacbohidrat – tiết 1

* Cacbohidrat – tiết 2

* Các phản ứng chuyển hóa nhóm chức

* Crom và các hợp chất

* Đại cương về hóa học hữu cơ

* Độ bão hòa và ứng dụng

* Luyện tập về phương pháp bảo toàn điện tích

* Peptit - Protein

* Phân bón hóa học

* Phản ứng Axit bazơ của amin

* Phản ứng thế Hydro linh động

* Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân – tiết 1

* Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân – tiết 2

* Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân – tiết 3

* Phương pháp trung bình – tiết 1

* Phương pháp trung bình – tiết 2

* So sánh nhiệt độ sôi và tính chất axit – bazơ

 

Bài giảng của Thầy NGUYỄN TẤN TRUNG (Nguồn: kênh HTV4 – Đài truyền hình Tp.HCM)

* Bài 01: Các bài toán tìm công thức phân tử - p1

* Bài 02: Các bài toán tìm công thức phân tử - p2

* Bài 03: Các định luật – p1

* Bài 04: Các định luật – p2

* Bài 05: Các công thức giải toán – p1

* Bài 06: Các công thức giải toán – p2

* Bài 07: Các bài toán cracking – p1

* Bài 08: Các bài toán cracking – p2

* Bài 09: Phản ứng hydro hóa – p1

* Bài 10: Phản ứng hydro hóa – p2

* Bài 11: Phản ứng oxi hóa rượu – p1

* Bài 12: Phản ứng oxi hóa rượi – p2

* Bài 13: Tổng kết phản ứng tách nước – p1

* Bài 14: Tổng kết phản ứng tách nước – p2

* Bài 15: Nhóm C,H,O phản ứng với Na,K – p1

* Bài 16: Nhóm C,H,O phản ứng với Na,K – p2

* Bài 17: Phản ứng este hóa – p1

* Bài 18: Phản ứng este hóa – p2

* Bài 19: Phản ứng tráng gương – p1

* Bài 20: Phản ứng tráng gương – p2

* Bài 21: Ôn tập este – p1

* Bài 22: Ôn tập este – p2

* Bài 23: Tổng ôn 1 – p1

* Bài 24: Tổng ôn 1 – p2

* Bài 25: Tổng ôn 2 – p1

* Bài 26: Tổng ôn 2 – p2

* Bài 27: Tổng ôn 3 – p1

* Bài 28: Tổng ôn 3 – p2

* Bài 29: Tổng ôn 4 – p1

* Bài 30: Tổng ôn 4 – p2

* Bài 31: Tổng ôn 5 – p1

* Bài 32: Tổng ôn 5 – p2

* Bài 33: Tổng ôn 6 – p1

* Bài 34: Tổng ôn 6 – p2

 

Một số bài giảng trong chương trình Ôn thi ĐH năm 2012 (kênh HTV4 - Đài truyền hình TP.HCM)

* Kim loại phản ứng với axit – p1

* Kim loại phản ứng với axit – p2

* Phản ứng tách nước – phản ứng ancol – p1

* Phản ứng tách nước – phản ứng ancol – p2

* Phản ứng oxi hóa rượu – p1

* Phản ứng oxi hóa rượu – p2

* Tìm công thức phân tử các chất vô cơ – p1

* Tìm công thức phân tử các chất vô cơ – p2

* Muối phản ứng với axit – p1

* Muối phản ứng với axit – p2

* Phản ứng este hóa – p1

* Phản ứng este hóa – p2

 

Hướng dẫn chi tiết giải đề thi ĐH khối A năm 2012 (Nguồn: youtube – hocmai.vn)

* Phần 1

* Phần 3

* Phần 5

* Phần 7

* Phần 2

* Phần 4

* Phần 6

* Phần 8

 

* Hướng dẫn giải đề thi ĐH khối A năm 2013 (nguồn: VTV2 - Đài THVN)

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]