Tuyển sinh theo ngành học » Trung cấp chuyên nghiệp

Nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (Hệ TCCN tại Hà Nội)

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn tại TP. Hà Nội:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

- Lữ hành hướng dẫn du lịch

- Lễ tân khách sạn - văn phòng

- Nghiệp vụ nhà hàng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

- Du lịch

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

- Lễ tân Khách sạn - Văn phòng

- Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

- Du lịch

Trường Trung Cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

- Du lịch

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Nghiệp vụ lễ tân và nhà hàng

- Nghiệp vụ hướng dẫn và lữ hành du lịch

Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa

- Quản trị nhà hàng

- Nghiệp vụ nhà hàng

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

- Du lịch

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

- Du lịch

Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội

- Du lịch

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

- Kinh doanh du lịch - khách sạn

- Lễ tân khách sạn - văn phòng

- Quản trị nhà hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Quản trị nhà hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

- Nghiệp vụ lễ tân

- Nghiệp vụ lữ hành - hướng dẫn

- Nghiệp vụ nhà hàng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà

- Nghiệp vụ lễ tân

- Nghiệp vụ lữ hành

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hà Nội

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

- Nghiệp vụ lữ hành và hướng dẫn du lịch

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Dân lập Phương Đông

- Du lịch

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô

- Du lịch

 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]