Đại học » Quân đội - Công an

Học viện Biên phòng

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi (Tổ hợp môn thi xét tuyển ĐH, CĐ)

Dự kiến chỉ tiêu

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

BPH

 

 

 

- Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 383 0531; -  Website: www.hvbp..edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

 

Ngành Biên phòng

 

D860206

Văn, Sử, Địa

 

Các ngành đào tạo đại học dân sự

 

 

 

 

Ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh

 

D140208

Văn, Sử, Địa

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]