Đại học » TP.Hà Nội

Học viện Báo chí Tuyên truyền

Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04. 37546963 chọn 307, 306 - Fax: 04. 37548949;
Website: www.ajc.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

Ký hiệu trường: HBT - Tổng chỉ tiêu: 1.550

 

TT

Các ngành đào tạo đại học

ngành

Mã chuyên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1

Xã hội học

D310301

 

C, D1

50

2

Công tác xã hội

D760101

 

C, D1

50

3

Triết học, gồm 2 chuyên ngành:

          - Triết học Mác-Lênin

          - Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

 

524

525

C, D1

 

50

50

4

Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:

          - Kinh tế chính trị Mác-Lênin

          - Quản lý kinh tế

D310101

 

526

527

C,D1

 

50

50

5

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

 

C, D1

50

6

Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước

D310202

 

C, D1

50

7

Chính trị học, gồm 8 chuyên ngành:

          - Quản lý văn hóa - tư tưởng

          - Chính trị phát triển

          - Quản lý xã hội

          - Tư tưởng Hồ Chí Minh

          - Giáo dục lý luận chính trị

          - Văn hóa phát triển

          - Chính sách công

          - Khoa học Quản lý Nhà nước

D310201

 

530

531

532

533

534

535

536

537

C, D1

 

90

50

50

50

50

50

50

50

8

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

D320401

 

C, D1

50

9

Báo chí, gồm 7 chuyên ngành:

          - Báo in

          - Báo ảnh

          - Báo phát thanh

          - Báo truyền hình

          - Quay phim truyền hình

          - Báo mạng điện tử

- Báo chí đa phương tiện

D320101

 

602

603

604

605

606

607

608

C, D1

 

100

40

50

100

40

50

50

10

Quan hệ quốc tế, gồm 2 chuyên ngành:

          - Thông tin đối ngoại

- Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

 

610

611

C, D1

50

50

11

Quan hệ công chúng

D360708

 

C, D1

50

12

Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo và Marketing

D320110

 

C, D1

40

13

Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh

D220201

 

D1

40

 

1. Khu vực tuyển sinh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh trên địa bàn cả nước.

 

2. Đăng ký dự thi: Khi đăng ký dự thi, ngoài việc ghi tên ngành và mã ngành theo qui định, thí sinh thí sinh phải ghi thêm tên chuyên ngành và mã chuyên ngành vào ngay phía phải hàng ghi tên ngành trong hồ sơ đăng ký dự thi, đồng thời khi đi thi phải đăng ký mã chuyên ngành vào danh sách tiếp sinh tại phòng thi. Thông tin về mã chuyên ngành được đăng tải trên Website  www.ajc.edu.vn.

 

3. Phương thức xét tuyển

Học viện xét tuyển theo 2 nhóm ngành:

- Nhóm ngành Báo chí truyền thông và các khoa học xã hội nhân văn: Báo chí, Xã hội học, Công tác xã hội, Xuất bản, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

- Nhóm ngành các khoa học chính trị: Triết học, Kinh tế, Chính trị học, Lịch sử, Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước.

Điểm trúng tuyển vào Học viện được xét theo nhóm ngành, theo ngành và chuyên ngành kết hợp với điểm xét tuyển theo khối thi: Thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo nhóm ngành nhưng không đạt điểm trúng tuyển theo ngành, chuyên ngành ĐKDT ban đầu sẽ được đăng ký chuyển sang ngành, chuyên ngành có điểm xét tuyển thấp hơn trong cùng nhóm ngành, cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu. Thời hạn đăng ký chuyển ngành, chuyên ngành  trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố điểm chuẩn. Các thông tin về tuyển sinh được cập nhật đầy đủ trên Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điểm các môn thi có hệ số 1, riêng ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh tính hệ số 2.

 

4. Chính sách ưu tiên: Sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lý luận chính trị) được miễn học phí. Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

 

5. Điều kiện xét tuyển bổ sung: Đối với chuyên ngành Quay phim truyền hình, thí sinh dự thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]