Học phí các trường ĐH, CĐ

* Học phí các trường Đại học ngoài công lập năm học 2016 - 2017

* Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập năm học 2016 - 2017

 

Mức trần học phí các trường công lập:

* Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 

* Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 

 

Học phí năm học 2015 – 2016

Học phí các trường Đại học ngoài công lập

* Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập

 

Học phí năm học 2014 – 2015

Học phí các trường Đại học ngoài công lập

Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập

 

Học phí năm học 2013 – 2014

Học phí các trường Đại học ngoài công lập

Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập 

 

Học phí năm học 2012 – 2013

* Học phí các trường Đại học ngoài công lập

* Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập

 

Học phí năm học 2011 – 2012

* Học phí các trường Đại học ngoài công lập KV phía Bắc

* Học phí các trường Đại học ngoài công lập KV phía Nam

* Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập KV phía Bắc

* Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập KV phía Nam

 

Học phí năm học 2010 – 2011

* Học phí các trường Đại học ngoài công lập KV phía Bắc

* Học phí các trường Đại học ngoài công lập KV phía Nam

* Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập KV phía Bắc

* Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập KV phía Nam

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]