Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2008 như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông (HSPT) ở khu vực 3 (KV3) như sau:

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Khối C

Khối D1

Khối D3

Xã hội học

521

18.5

16.0

16.5

Triết học

524

15.0

15.0

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

15.0

 

 

Kinh tế chính trị

526

19.0

16.5

 

Quản lý kinh tế

527

20.5

17.0

 

Lịch sử Đảng

528

18.5

 

 

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

529

17.0

 

 

CTH-Công tác tư tưởng

530

15.0

 

 

Chính trị học

531

16.0

 

 

CTH-Quản lý xã hội

532

17.0

 

 

CTH-Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

15.5

 

 

CTH-Giáo dục chính trị

534

19.0

 

 

Xuất bản

601

17.5

15.5

 

Báo in

602

21.0

15.5

 

Báo ảnh

603

19.0

18.0

 

Báo phát thanh

604

20.0

16.0

 

Báo truyền hình

605

21.5

19.0

 

Quay phim truyền hình

606

15.0

15.0

 

Báo mạng điện tử

607

21.0

18.5

 

Thông tin đối ngoại

608

18.0

18.0

 

Quan hệ công chúng

609

21.5

20.0

 

Quảng cáo

610

17.0

18.0

 

Biên dịch tiếng Anh

751

 

18.0

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 130 chỉ tiêu NV2

 

Trường / Ngành

Khối

Điểm

Chỉ tiêu

Triết học

D1

18

15

C

19

10

Báo in

D1

22

10

Báo phát thanh

D1

21,5

10

Quay phim Truyền hình

D1

18

10

Thông tin Đối ngoại

D1

22

10

Biên dịch tiếng Anh

D1

22

10

Chủ nghĩa Xã hội Khoa học

C

18

25

Chính trị học - Công tác tư tưởng

C

18

30

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]