Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đề án tuyển sinh 2014 của Trường ĐH Đồng Tháp

05/02/2014
  
Phương thức thi chung       
- Năm 2014, Trường Đại học Đồng Tháp đăng ký thực hiện thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (trừ 7 ngành đại học, cao đẳng xét tuyển, xét tuyển kết hợp với thi tuyển).
- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
Việc tổ chức thi chung được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 
Phương thức xét tuyển và xét tuyển kết hợp với thi tuyển một số ngành:
Xét tuyển:
a) Các ngành xét tuyển đại học gồm:
1. Nuôi trồng thủy sản - Mã ngành: D620301.
2. Quản lý văn hóa – Mã ngành: D220342.
3. Khoa học thư viện – Mã ngành: D320202.
4. Ngôn  ngữ Trung Quốc – Mã ngành: D220204.
5. Công tác xã hội – Mã ngành: D760101.
b) Tiêu chí xét tuyển:
b1) Ngành Nuôi trồng thủy sản:
+ Tốt nghiệp THPT;
+ Tổng điểm các môn: Toán học, Hóa học, Sinh học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 90.0 điểm trở lên;
+ Đạo đức xếp loại khá trở lên;
+ Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển;
b2) Các ngành Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công tác xã hội:
+ Tốt nghiệp THPT;
+ Tổng điểm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 90.0 điểm trở lên;
+ Đạo đức xếp loại khá trở lên;
+ Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển;
c) Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
 
Xét tuyển kết hợp thi tuyển đối với các ngành:
a) Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển gồm:
a1) Trình độ đại học:
1. Sư phạm Âm nhạc - Mã ngành: D140221
2. Sư phạm Mỹ thuật - Mã ngành: D140222
a2) Trình độ cao đẳng:
1. Sư phạm Âm nhạc - Mã ngành: C140221
2. Sư phạm Mỹ thuật - Mã ngành: C140222
b) Tiêu chí xét tuyển kết hợp thi tuyển:
b1) Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học:
+ Tốt nghiệp THPT;
+ Tổng điểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 30.0 điểm trở lên;
+ Đạo đức xếp loại khá trở lên;
+ Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu của Trường Đại học Đồng Tháp, gồm 2 môn Thẩm âm-Tiết tấu và Thanh nhạc;
+ Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.
b2) Đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật, trình độ đại học:
+ Tốt nghiệp THPT;
+ Tổng điểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 30.0 điểm trở lên;
+ Đạo đức xếp loại khá trở lên;
+ Thi tuyển môn năng khiếu theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu của Trường Đại học Đồng Tháp, gồm 2 môn: Hình họa chì và Trang trí;
+ Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.
b3) Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng:
+ Tốt nghiệp THPT;
+ Tổng điểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 27.5 điểm trở lên;
+ Đạo đức xếp loại khá trở lên;
+ Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu của Trường Đại học Đồng Tháp gồm 2 môn: Thẩm âm-Tiết tấu và Thanh nhạc;
+ Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.
b4) Đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật, trình độ cao đẳng:
+ Tốt nghiệp THPT;
+ Tổng điểm môn Ngữ văn lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 27.5 điểm trở lên;
+ Đạo đức xếp loại khá trở lên;
+ Thi tuyển môn năng khiếu theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu của Trường Đại học Đồng Tháp, gồm 2 môn: Hình họa chì và Trang trí;
+ Thí sinh có nguyện vọng làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển.
c) Nguồn tuyển: tuyển sinh trong cả nước.
Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển vào 7 ngành trên của Trường Đại học Đồng Tháp vẫn được đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kỳ thi tuyển sinh chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Hồ sơ đăng ký dự thi đại học năm 2014 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Đồng Tháp).
- Học bạ THPT (phô tô công chứng).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).
- 3 ảnh chân dung mới cỡ 3x4.
Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ:
a) Thời gian:
- Đợt 1: Từ 14/3/2014 – 14/4/2014 bao gồm:
+ Hồ sơ đăng ký dự thi đại học.
+ Đơn xin xét tuyển.
+ Học bạ THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (phô tô công chứng).
+ 3 ảnh cỡ 3x4.
- Đợt 2: Từ 27/6/2014 – 01/7/2014 nộp bổ sung hồ sơ bao gồm:
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).
b) Địa điểm: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
c) Phương thức:
- Nộp trực tiếp tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp.
- Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo - Trường Đại học Đồng Tháp, 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
 Thời gian thi năng khiếu: Từ ngày 11/7/2014 đến ngày 14/7/2014.
Thời gian xét tuyển: đối với 5 ngành: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công tác xã hội và xét điều kiện dự thi Năng khiếu đối với 2 ngành: Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật từ 03/7/2014-06/7/2014.
Quy trình xét tuyển:
- Thành lập Hội đồng xét tuyển:
+ Bước 1: sơ tuyển sau khi thí sinh nộp hồ sơ.
+ Bước 2: xét tuyển đối với 5 ngành: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Ngôn  ngữ Trung Quốc, Công tác xã hội và xét điều kiện dự thi năng khiếu đối với thí sinh 2 ngành: Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật.
+ Bước 3: tổ chức thi năng khiếu.
+ Bước 4: xét tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật.
- Nguyên tắc xét tuyển:
Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. Riêng đối với ngành Nuôi trồng Thủy sản lấy thêm kết quả thi môn Toán học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; các ngành còn lại lấy thêm kết quả thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
- Chính sách ưu tiên: Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Ngoài ra, Trường còn ưu tiên tuyển thẳng các thí sinh thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.
- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.
- Chỉ tiêu tuyển sinh:
1. Nuôi trồng thủy sản: 100 chỉ tiêu.
2. Quản lý văn hóa: 100 chỉ tiêu.
3. Khoa học thư viện: 50 chỉ tiêu.
4. Ngôn ngữ Trung Quốc: 100 chỉ tiêu.
5. Công tác xã hội: 100 chỉ tiêu.
6. Sư phạm Âm nhạc, trình độ đại học: 80 chỉ tiêu; cao đẳng: 40 chỉ tiêu.
7. Sư phạm Mỹ thuật, trình đô đại học: 80 chỉ tiêu; cao đẳng: 40 chỉ tiêu.
Lưu ý: Với 5 ngành xét tuyển (Nuôi trồng thủy sản, Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công tác xã hội) nhà trường sẽ dành 20% của số chỉ tiêu trên đây để cho các thí sinh đã tham gia thi theo hình thức 3 chung được đăng ký xét nguyện vọng 2.
 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]