Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Thương mại tuyển sinh đào tạo sau Đại học đợt 1 năm 2015

-

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1, năm 2015 như sau:

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

1.1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

TT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kinh doanh thương mại   

60340121

80

2

Kế toán                   

60340301

80

3

Quản lý kinh tế 

60340410

80

4

Quản trị kinh doanh    

60340102

80

5

Tài chính - Ngân hàng                

60340201

80

1.2. Hình thức và thời gian đào tạo

            - Hình thức đào tạo: chính quy                

            - Thời gian đào tạo: 1,8 năm

1.3. Hình thức tuyển sinh  

            XÉT TUYỂN: đối với thí sinh là người nước ngoài (có quy định riêng);

            THI TUYỂN: đối với thí sinh là người Việt Nam.

Các môn thi:

- Môn cơ bản: Toán cao cấp

- Môn cơ sở ngành:

+ Marketing căn bản: đối với chuyên ngành Kinh doanh thương mại

+ Nguyên lý kế toán: đối với chuyên ngành Kế toán

+ Kinh tế thương mại đại cương: đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế

+ Quản trị học: đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh

+ Nhập môn Tài chính - Tiền tệ: đối với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 

………..

Xem toàn văn thông báo tuyển sinh     TẠI ĐÂY

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]