Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Sài Gòn tuyển sinh sau ĐH đợt 1 năm 2014

 

Trường Đại học Sài Gòn liên kết với trường Đại học Vinh tuyển sinh Sau đại học, đào tạo Thạc sĩ khóa 22 đợt 1 năm 2014 như sau:

           

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

1. Toán giải tích

13. Lý luận và PPDHBM Sinh học

2. Đại số và Lí thuyết số

14. Lịch sử Thế giới

3. Hình học và Tôpô

15. Lịch sử Việt Nam

4. Lý luận và PPDH bộ môn Toán

16. Lý luận và PPDHBM Lịch sử

5. Lý thuyết XS và TK Toán học

17. Ngôn ngữ học

6. Quang học

18. Văn học Việt Nam

7. Lý luận và PPDHBM Vật lý

19. Lý luận và PPDHBM Văn và Tiếng Việt

8. Hóa hữu cơ

20. Giáo dục học (bậc tiểu học)

9. Lý luận và PPDHBM Hóa học

21. LL và PPDHBM Giáo dục Chính trị

10. Thực vật học

22. Chính trị học

11. Động vật học

23. Sinh học thực nghiệm

12. Lý luận văn học

 

 Ghi chú: Nếu số lượng thí sinh đăng ký dự thi dưới 15 người thì ghép vào các chuyên ngành cùng môn thi tuyển sinh và phải chuyển đổi chuyên ngành để đảm bảo lớp chuyên ngành đủ 15 người. Trường hợp có chuyên ngành số lượng trúng tuyển dưới 15 người thì ghép vào các chuyên ngành cùng môn tuyển sinh và vẫn không đạt số lượng thì được bảo lưu kết quả tuyển sinh vào khóa liền kề để mở lớp (nếu có).

 

II. THỜI  GIAN ĐÀO TẠO:  Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là hai năm học.

 

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng

            Người dự thi cần thỏa mãn một trong trong các điều kiện sau (trừ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Chính trị học, Kinh tế chính trị sẽ được nêu ở mục 5 dưới đây):

            a) Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

            b) Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học hay các học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường Đại học Vinh quy định.

2. Về kinh nghiệm và công tác chuyên môn (trừ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Chính trị học và Kinh tế chính trị sẽ nêu ở mục 5 dưới đây):

            a) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

            b) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3. Có đủ sức khỏe để học tập.

4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Vinh.

5. Điều kiện về văn bằng, kinh nghiệm công tác chuyên môn và đối tượng dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học:

a) Đối tượng có bằng đại học Khoa học chính trị chuyên ngành Chính trị học

Các đối tượng dự thi tuyển cao học chuyên ngành Chính trị học phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Chính trị học;

- Trường hợp đạt loại khá trở lên thì được phép dự thi cao học ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Trường hợp đạt loại trung bình phải có ít nhất 1 năm công tác trong lĩnh vực kinh tế- xã hội, chính trị, giáo dục - đào tạo mới được dự thi.

b) Đối tượng có bằng đại học ngành chính trị chuyên ngành khác

Đối với những người đã tốt nghiệp ngành chính trị chuyên ngành khác như: Công tác tư tưởng, Quản lý văn hóa- tư tưởng, Quản lý xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Triết học, Quan hệ quốc tế… muốn dự thi cao học Chính trị học phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Trường hợp đạt loại khá trở lên thì được dự thi cao học ngay sau khi tốt nghiệp đại học;

- Trường hợp đạt loại trung bình phải có ít nhất 1 năm công tác trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội, chính trị, giáo dục - đào tạo.

- Có chứng nhận đã bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Chính trị học theo quy định của Trường Đại học Vinh.

c) Đối tượng có bằng đại học chuyên ngành khác được dự thi phải có các điều kiện sau:

- Có bằng Cao cấp lý luận chính trị

-  Lãnh đạo hoặc chuyên viên của các tổ chức chính trị, Giáo dục và Đào tạo.

           

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Đối tượng ưu tiên

            Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

            a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

            b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

            c) Con liệt sĩ;

            d) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với cách mạng;

            đ) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

            e) Con nạn nhân chất độc màu da cam;

            (Người dự thi thuộc đối tượng ở mục 1a phải có Quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền).

           

2. Chính sách ưu tiên

            a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1,0 điểm (thang điểm 10)  vào kết quả thi cho môn cơ bản.

            b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

 

V. CÁC MÔN DỰ THI

            Thí sinh phải dự thi 03 môn (thi viết):

            1. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan). Thời gian thi: 90 phút

            2. Môn Cơ bản: Thời gian thi 180 phút

            3. Môn Cơ sở: Thời gian thi 180 phút

(danh mục môn cơ bản và môn cơ sở ở mục X)

 

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Vinh), trong đó cần ghi rõ chuyên ngành, đối tượng dự thi, nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện Quy chế sau khi trúng tuyển.

2. Bản sao có công chứng các văn bằng và chứng chỉ sau:

            - Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp).

            - Công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức (BSKT) do Trường Đại học Vinh tổ chức (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do bệnh viện đa khoa (tuyến huyện, thành phố trở lên) cấp (không quá thời hạn sáu tháng trở lên).

5. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian, kinh nghiệm công tác chuyên môn.

7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có), được xác nhận của cấp có đủ thẩm quyền (các giấy tờ ưu tiên phải trình bản gốc khi nạp hồ sơ dự thi và nạp lại bản phôtôcopy có công chứng).

8. Ba phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

9. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng ký dự thi phía sau ảnh.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở phía ngoài.

 

VII. Học phí và kinh phí đào tạo

Sau khi trúng tuyển, học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí và kinh phí đào tạo theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ và của trường Đại học Vinh.

 

VIII. Học bổ sung kiến thức, ôn tập

1.  Bổ sung kiến thức

- Thí sinh phải hoàn thiện chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo

quy định tại mục III.

- Thời gian đăng ký học và thi môn bổ sung kiến thức: thí sinh đăng ký từ ngày 10/01/2014; riêng đối với thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị nhóm 3 và 4 từ ngày 10/01/2014. Lịch học cụ thể từng môn BSKT theo thông báo của Trường Đại học Sài Gòn, xem chi tiết trên website: http://tccb.sgu.edu.vn.

- Địa điểm đăng kí: Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn, phòng HB 203, 204, khu nhà Hiệu bộ, số 273, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh;

Số điện thoại: 08.38352314.

2. Ôn tập

- Thời gian đăng ký ôn tập ( tự nguyện): từ  12/02/2014 đến hết ngày 28/02/2014.

- Lịch học cụ thể sẽ thông báo trên Website: http://tccb.sgu.edu.vn

Ghi chú: Tại Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lớp ôn tập với số lượng thí sinh tự nguyện đăng ký và nộp lệ phí ôn tập từ 15 thí sinh trở lên/môn ôn tập.

 

IX. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo tuyển sinh đến hết ngày 20/3/2014. (Thí sinh thuộc diện phải học bổ túc kiến thức chỉ tiếp nhận hồ sơ đến 10/03/2014; thí sinh đăng ký dự thi vào chuyên ngành Kinh tế chính trị chỉ tiếp nhận hồ sơ đến 28 tháng 02 năm 2014).

2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 28,29,30 tháng 3 năm 2014.

3. Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Sài Gòn

4. Các khoản lệ phí:

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đ/thí sinh

- Lệ phí ôn thi: 2.200.000 đ/ môn

- Lệ phí bổ túc kiến thức: 3.300.000 đ/thí sinh

- Lệ phí thi: 1.000.000 đ/ thí sinh

Các khoản lệ phí trên nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính, trường Đại học Sài Gòn.

5. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn, số 273, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh;

 

X. DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC MÔN THI

TT

Chuyên ngành

Môn Cơ bản

Môn Cơ sở

1

Toán giải tích

Đại số

Giải tích

2

Đại số và Lý thuyết số

Đại số

Giải tích

3

Hình học và Tôpô

Đại số

Giải tích

4

LL và PPDH bộ môn Toán

Đại số

Giải tích

5

LTXS và Thống kê Toán học

Đại số

Giải tích

6

Quang học

Toán cho Vật lý

Vật lý lý thuyết

7

LL và PPDH bộ môn Vật lý

Toán cho Vật lý

Vật lý lý thuyết

8

Hoá hữu cơ

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chất

9

LL và PPDH bộ môn Hoá học

Toán cho Hoá

Cơ sở LTHH và cấu tạo chất

10

Thực vật học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sở

11

Động vật học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sở

12

Sinh học thực nghiệm

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sở

13

LL và PPDH bộ môn Sinh học

Toán cho Sinh và Nông nghiệp

Sinh học cơ sở

14

Ngôn ngữ học

Triết học

Ngôn ngữ học đại cương

15

Lý luận văn học

Triết học

Lý luận văn học

16

Văn học Việt Nam

Triết học

Lý luận văn học

17

LL và PPDH bộ môn Văn và Tiếng Việt

Triết học

Lý luận văn học

18

Lịch sử Việt Nam

Triết học

Lịch sử Việt Nam

19

Lịch sử Thế giới

Triết học

Lịch sử Việt Nam

20

LL và PPDH bộ môn Lịch sử

Triết học

Lịch sử Việt Nam

21

Giáo dục học (bậc tiểu học)

Triết học

Giáo dục học

22

LL và PPDH bộ môn GDCT

Triết học Chuyên

CNXH khoa học

23

Chính trị học

Triết học Chuyên

CNXH khoa học

 

Trường Đại học Sài Gòn trân trọng thông báo để những người có đủ điều kiện dự thi biết, đăng ký và nộp hồ sơ đúng thời hạn.     

 

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]