Sau ĐH » Các khu vực khác

ĐH Huế tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2013

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2013 (xét tuyển vào tháng 3 năm 2013) như sau:

 

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYÊN SINH:

Gồm 26 chuyên ngành vào các trường thành viên:

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

- Văn học Việt Nam (mã số: 62220121),

- Ngôn ngữ học (mã số: 62220240),

- Lịch sử thế giới (mã số: 62220311),

- Lịch sử Việt Nam (mã số: 62220313),

- Sinh lý học người và động vật (mỡsố: 62420104),

- Sinh lý học thực vật (mã số: 62420112),

- Vật lý chất rắn (mã số: 62440104),

- Quang học (mãsố: 62440109),

- Hoa lý thuyết và hoa lý (mã số: 62440119),

- Đại số và lý thuyết số (mỡ số: 62460104),

- Khoa học máy tính (mã số: 62480101).

2. ĐẠI HỌC KINH TẾ

- Quản trị kinh doanh (mỡ số: 62340102),

- Kinh tế nông nghiệp (mỡ số: 62620115).

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Chăn nuôi (mỡsố: 62620105),

- Khoa học cây trồng (mỡsố: 62620110),

- Quản lý đất đai (mỡsố: 62850103).

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

- Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý (mỡ số: 62140111),

- Lịch sử Việt Nam (mã số: 62220313),

- Động vật học (mãsố: 62420103),

- Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 62440103),

- Hóa lý thuyết và hóa lý (mãsố: 62440119),

- Đại số và lý thuyết số (mỡ số: 62460104).

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

- Ngoại tiêu hoa (mỡsố: 62720125),

- Sản phụ khoa (mỡsố: 62720131),

- Nội tim mạch (mãsố: 62720141),

- Nội tiêu hoa (mãsố: 62720143),

- Nội tiết (mãsố: 62720145),

- Nội thận - tiết niệu (mãsố: 62720146),

- Y tế công cộng (mỡsố: 62720301).

 

II. HÌNH THỨC TUYÊN SINH:   xét tuyển

III. THÒI GIAN ĐÀO TẠO:

Thời gian đào tạo trình độ tiên sĩ là: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với người có bằng đại học.

 

IV. ĐIỀU KIỆN Dự TUYÊN:

Người dự tuyển phải có các điều kiện sau:

Về văn bằng: người dự thi cần thoa mãn một trong các điều kiện sau đây:

- Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo giáo dục chính quy loại khá trở lên hoặc bằng tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp ì trở lên. Các bằng tốt nghiệp này phải thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển:

Môn ngoại ngữ dùng để xét tuyển là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Riêng người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành ngoại ngữ phải dùng ngoại ngữ thứ hai.

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng liên quan đến ngoại ngữ dùng để xét tuyển sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ BI hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ BI. Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển;

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngoại ngữ dùng để xét tuyển;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

Bài luận:

Có một bài luận (từ 3 đến 4 trang) về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

Thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh và trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm người hướng dẫn luận án. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

- Năng lực hoạt động chuyên môn;

- Phương pháp làm việc;

- Khả năng nghiên cứu;

- Khả năng làm việc theo nhóm;

- Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

- Triển vọng phát triển về chuyên môn;

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS (không giới thiệu, giới thiệu, giới thiệu với sự ủng hộ cao).

Các điều kiện khác:

- Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: Một năm công tác trở lên đối với những ứng viên chỉ có bằng tốt nghiệp đại học loại khá.

- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

- Có ít nhất một bài báo đã đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Đối với các bài báo nhận đăng phải được đăng trước khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

 

V. HỒ SO ĐĂNG KÝ Dự TUYÊN:

- Đơn xin dự tuyển theo mẫu của cơ sở đào tạo.

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm Cao học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).

- Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đủ sức khoe để học tập của một bệnh viện đa khoa.

- Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.

- Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (07 bộ)

- Bài luận về dự định nghiên cứu (07 bản)

- 02 thư giới thiệu (trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu)

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ

- Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của cơ sở đào tạo + 4 ảnh (3x4).

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 X 26 em) có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

 

VI. THÒI GIAN VÀ ĐỈA DIÊM:

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 22/2/2013

Thời gian xét tuyển: từ ngày 25 tháng 3 năm 2013

Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh dự tuyển liên hệ, gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho các trường trực thuộc Đại học Huế theo địa chỉ:

- Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Khoa học; 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế; ĐT: 054.3837380.

- Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế- Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kỉnh tê; 100 Phùng Hưng, Tp Huê; ÚT: 054.3516450.

- Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Nông Lâm; 102 Phùng Hưng, Tp Huế; ĐT: 054.3537757.

- Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Sư phạm; 32 Lê Lợi, Tp Huế; ĐT: 054.3824234, 054.3837306.

- Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Dược; 06 Ngô Quyền, Tp Huế; ĐT: 054.3822653-1072.

 

VII. LỆ PHÍ XÉT TUYÊN:

- Lệ phí xử lý hồ sơ: 50.000đ /hồ sơ đăng ký dự tuyển (nộp tại trường khi đăng ký dự tuyển)

- Lệ phí xét tuyển: 1.500.000đ /thí sinh (Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế sẽ thu vào buổi tập trung trước khi xét tuyển)

Mọi chi tiết xin liên hệ với các địa chỉ nêu trên hoặc Ban Đào tạo Sau Đại học - Đại học Huê:

ĐC: 03 Lê Lợi ị tầng 3) -Tp Huế  -ĐT: 0543833578  -Fax: 0543825902

E-mail: bansdh@hueuni.edu.vn

 

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]