Tại chức » Đại học từ xa

ĐH Huế thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức giáo dục từ xa

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 359/GDĐT ngày 24/01/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hàng năm, Trung tâm được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Huế giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức Giáo dục từ xa cho mọi đối tượng người học ở mọi vùng, miền trên cả nước.

 

I. Đối tượng tuyển sinh

     Công dân Việt Nam đã có bằng THPT, THCN, TH nghề trở lên, có đủ sức khoẻ, điều kiện và có nhu cầu học tập để lấy bằng đại học theo hình thức Giáo dục từ xa.

 

II. Hình thức tuyển sinh

      Không thi tuyển mà chỉ tổ chức xét tuyển.

 

III. Các ngành đào tạo

       - Sư phạm: Toán học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non.

       - Luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán.

 

IV. Thời gian đào tạo  

  IV.1. Các ngành Sư phạm: Toán học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử,  Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học.

    IV.1.1. Thời gian đào tạo 3 năm: dành cho những người có bằng đại học cùng nhóm ngành; bằng CĐSP, SP cấp II hệ 10+3 cùng ngành hoặc tương đương; bằng CĐSP có ngành đầu tiên ghi trong văn bằng trùng với ngành đăng ký học từ xa (đối với bằng CĐSP đào tạo ghép).

    IV.1.2. Thời gian đào tạo 3,5 năm: dành cho những người có bằng CĐSP đào tạo ghép có ngành thứ 2 ghi trong văn bằng trùng với ngành đăng ký học từ xa; bằng SP cấp II hệ 10+2, 12+2, bằng THSP 10+2, 12+2 cùng ngành hoặc tương đương; chứng chỉ đại học đại cương cùng nhóm ngành (riêng ngành Tiếng Anh, yêu cầu chứng chỉ đại học đại cương Tiếng Anh).

      Đối với ngành Giáo dục Tiểu học, chỉ yêu cầu có bằng CĐSP trở lên của tất cả các ngành.

    IV.1.3. Thời gian đào tạo 5 năm: dành cho những người có bằng THPT, THCN, TH nghề hoặc các bằng cao đẳng, đại học không thuộc diện đào tạo 3 năm hoặc 3,5 năm. Riêng ngành   Tiếng Anh,  Trung tâm chưa đào tạo thời gian 5 năm.

  IV.2. Ngành Giáo dục Mầm non

    IV.2.1. Thời gian đào tạo 3 năm: dành cho những người có bằng tốt nghiệp CĐSP các ngành Nhà trẻ, Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học hoặc có bằng đại học thuộc khối Khoa học xã hội - Nhân văn.

    IV.2.2. Thời gian đào tạo 3,5 năm: dành cho những người có bằng CĐSP trở lên, bằng THSP 12+2 các ngành Nhà trẻ, Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học hoặc những người có chứng chỉ đại học đại cương thuộc khối Khoa học xã hội - Nhân văn và Khoa học sức khoẻ.

    IV.2.3. Thời gian đào tạo 5 năm: dành cho những người có bằng THPT, THCN, TH nghề.

  IV.3. Ngành Luật

    IV.3.1. Thời gian đào tạo 3 năm: dành cho những người có bằng cao đẳng ngành Luật hoặc bằng cao đẳng Kiểm sát.

    IV.3.2. Thời gian đào tạo 5 năm: dành cho những người có bằng THPT, THCN, TH nghề hoặc có bằng cao đẳng các ngành không thuộc diện đào tạo 3 năm.

    IV.3.3. Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2 ngành Luật, thời gian đào tạo 2,5 năm: dành cho những người có bằng đại học thuộc tất cả các ngành.

  IV.4. Các ngành QTKD, Kế toán

    IV.4.1. Thời gian đào tạo 3 năm: dành cho những người có bằng cao đẳng cùng ngành.

    IV.4.2. Thời gian đào tạo 5 năm: dành cho những người có bằng THPT, THCN, TH nghề hoặc có các bằng cao đẳng các ngành không thuộc diện đào tạo 3 năm.

    IV.4.3. Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2 ngành QTKD và ngành Kế toán

       - Thời gian đào tạo 2 năm: dành cho những người có bằng đại học các ngành Kinh tế, Tài chính.

       - Thời gian đào tạo 3 năm: dành cho những người có bằng đại học các ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ.

       - Thời gian đào tạo 3,5 năm: dành cho những người có bằng đại học các ngành Khoa học xã hội, Ngoại ngữ.

  IV.5. Lưu ý khi sử dụng văn bằng để xét tuyển:

     - Trung tâm chỉ chấp nhận các văn bằng thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân.

     - Nếu người học đã có nhiều văn bằng thì Trung tâm sẽ căn cứ vào văn bằng cao nhất phù hợp với ngành đăng ký học để xét tuyển.

     - Trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra văn bằng gốc trong vòng 01 năm sau khi trúng tuyển theo quy định, sinh viên có trách nhiệm nộp đúng, kịp thời văn bằng gốc theo thông báo của Trung tâm.

     - Những người đã có bằng cao đẳng, đại học thuộc diện đào tạo 5 năm của tất cả các ngành được hưởng chế độ miễn học, miễn thi các học phần phù hợp theo quy định.

 

V. Thủ tục đăng ký nhập học

    V.1. Người học theo hình thức Giáo dục từ xa được xét tuyển trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và có hồ sơ hợp lệ.

    V.2. Hồ sơ sinh viên do Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế phát hành theo quy định chung, hồ sơ gồm có:

     - Túi đựng hồ sơ (theo mẫu).

     - Phiếu tuyển sinh (theo mẫu) có xác nhận của UBND cấp phường, xã nơi đăng ký nhân khẩu thường trú hoặc của cơ quan quản lý nhân sự (nếu là cán bộ đi học).

     - Bản sao có công chứng các văn bằng phù hợp với ngành đào tạo, học bạ (hoặc bảng điểm), các chứng chỉ học phần để xét miễn học, miễn thi (nếu có).

     - 02 ảnh 3 x 4 chụp theo kiểu làm Chứng minh nhân dân, ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh.

     - 02 phong bì có dán tem và địa chỉ khi cần liên hệ.

    V.3. Người học liên hệ mua và nộp hồ sơ tại các Cơ sở tiếp nhận chương trình Đào tạo từ xa, các Đơn vị phối hợp đào tạo của Trung tâm đặt tại các địa phương (gồm 02 bộ hồ sơ, Cơ sở tiếp nhận, Đơn vị phối hợp đào tạo lưu 01 bộ và gửi về Trung tâm 01 bộ) hoặc trực tiếp liên hệ mua và nộp hồ sơ về Trung tâm qua đường bưu điện nếu địa phương không có Cơ sở tiếp nhận hoặc Đơn vị phối hợp đào tạo (chỉ cần 01 bộ hồ sơ). Người học có thể tải hồ sơ từ trang Web của Trung tâm.

    V.4. Người học không rút lại hồ sơ khi không trúng tuyển hoặc thôi học.

 

VI. Hình thức đào tạo

    VI.1. Thủ tục đầu khóa học: sau khi trúng tuyển (hồ sơ hợp lệ và đã nộp học phí đợt 1), sinh viên được tổ chức khai giảng khóa học, nghe phổ biến quy chế và phương pháp học tập theo hình thức từ xa; được nhận chương trình đào tạo toàn khoá, lịch trình hướng dẫn học tập theo từng học trình, học phần, các giáo trình tài liệu và các văn bản hướng dẫn tự học.

    VI.2. Hướng dẫn tự học: sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu thường xuyên thông qua hệ thống giáo trình, tài liệu, băng hình, băng tiếng, tài liệu E-books trên trang Web của Trung tâm.

         Trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, cần thường xuyên liên hệ với Trung tâm qua cán bộ Giáo vụ phụ trách địa phương mà sinh viên đang theo học (bằng thư từ, điện thoại, Fax …) để được giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

   VI.3. Các đợt học tập trung

        Hàng năm, Trung tâm tổ chức cho sinh viên tập trung nghe hướng dẫn học tập, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc và thi kết thúc học phần từ 3 đến 4 đợt. Cụ thể như sau:

    - Các ngành Sư phạm: đợt tập trung chính có thời gian từ 02 đến 03 tuần trong dịp hè, các đợt còn lại tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ.

    - Ngành Luật, QTKD, Kế toán: mỗi năm có 02 đợt tập trung chính, đợt 1 tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4, đợt 2 tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10, mỗi đợt có thời gian từ 7 đến 10 ngày, các đợt còn lại tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ.

 

VII. Quy định về học phí

    VII.1. Học phí bao gồm  giáo trình, tài liệu, bài giảng… , có thể đóng làm 02 đợt trong năm.

    VII.2. Học phí có thể nộp trực tiếp bằng tiền mặt, chuyển tiền qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản theo đúng quy định hiện hành. Sinh viên không được bỏ tiền trong thư, trong thư bảo đảm, EMS, bưu phẩm, bưu kiện để gửi về Trung tâm.

    VII.3. Định mức học phí của các ngành đào tạo

      - Các ngành Sư phạm: Văn, Toán, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non:  2.000.000 đồng / 01 người / năm (Hai triệu đồng chẵn).

      - Ngành Sư phạm Tiếng Anh: 2.300.000 đồng / 01 người / 01 năm (Hai triệu ba trăm nghìn đồng chẵn).

      - Các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán: 2.800.000 đồng / 01 người / năm (Hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

      - Ngành Luật: 2.900.000 đồng / 01 người / năm (Hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn).

    VII.4. Học phí thi lại

      - Học phí thi lại kết thúc học phần: 30.000 đồng / 1 môn thi / đợt.

      - Học phí thi lại tốt nghiệp: 200.000 đồng / 1 môn thi/ đợt.

    VII.5. Trung tâm có chế độ giảm học phí cho những sinh viên thuộc các diện: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh có xếp hạng thương tật, con Liệt sĩ. Để được xét giảm học phí, sinh viên thuộc các diện nêu trên cần bổ sung vào hồ sơ nhập học các văn bản sau đây:

     - Đơn xin giảm học phí (ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa chỉ, ngành học, thuộc diện ưu tiên nào?)

     - Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận Anh hùng; bằng Tổ quốc ghi công và giấy chứng nhận quan hệ với Liệt sĩ; thẻ thương binh, bệnh binh.

    VII.6. Khi thủ tục nhập học đã hoàn tất, nếu sinh viên có đơn xin thôi học trước khi khoá học được tổ chức tập trung (hướng dẫn học tập, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc và thi kết thúc học phần), sẽ được trả lại một phần học phí sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí theo quy định.

 

VIII. Thời gian bán, nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển

      Nhận hồ sơ trong cả năm, tổ chức xét tuyển và khai giảng khóa học khi đủ số lượng mỗi lớp theo quy định:

      - Các ngành Sư phạm: mỗi lớp có 40 sinh viên trở lên.

      - Ngành Luật, QTKD, Kế toán: mỗi lớp có từ 80 sinh viên trở lên.

 

IX. Các địa chỉ liên hệ

    IX.1. Trung tâm ĐTTX - Đại học Huế, 05 đường Hà Nội, thành phố Huế

         Điện thoại: 0543 833538 (Văn phòng), 0543 846657 (Công tác sinh viên),

                            0543 830756 (Kế hoạch - Tài chính).

        Fax: 0543 833652 - Website: www.huecdt.edu.vn - Email: huecdt@dng.vnn.vn

        Tài khoản: Trung tâm Đào tạo từ xa

                           Số tài khoản: 3712-1

                           Mã quan hệ ngân sách: 9017336 Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế.

    IX.2. Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng,  số 93 - Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

        Điện thoại: 05113 893919

    IX.3. Các Cơ sở tiếp nhận chương trình Đào tạo Từ xa, các đơn vị phối hợp đào tạo của Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế tại các địa phương.

       

Thông báo này có giá trị từ ngày 10/3/2011, mọi quy định trước đây trái với thông báo này đều hết hiệu lực.

 

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]