Tại chức » Các khu vực khác

ĐH An Giang tuyển sinh ĐH, Liên thông, VB2 hệ VLVH năm 2013

 

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, liên thông, VB2 hình thức vừa làm vừa học, năm 2013 như sau:

 

A. NGÀNH HỌC, CHỈ TIÊU, KHỐI THI TUYỂN:

1. Đào tạo đại học (chỉ tiêu: 750)

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU

Kinh tế                                                                                                                     400

1. Kế toán

D340301

A, A1, D1

100

2. Quản trị Kinh doanh

D340101

A, A1, D1

100

3. Tài chính - Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

100

4. Luật (ngành Luật dân sự, LK với Đại học Kinh tế - Luật)

D380101

C

100

Nông nghiệp                                                                                                             250

5. Công nghệ Sinh học

D420201

A, A1, B

50

6. Nuôi trồng Thủy sản

D620301

A, A1, B

50

7. Chăn nuôi

D620105

A, A1, B

50

8. Phát triển Nông thôn

D620116

A, A1, B

50

9. Khoa học Cây trồng

D620110

A, A1, B

50

Kỹ thuật - Công nghệ                                                                                             100

10. Công nghệ Thông tin

D480201

A, A1, D1

50

11. Công nghệ Thực phẩm

D540101

A, A1, B

50

2. Đào tạo Văn bằng 2 (chỉ tiêu: 200)

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

1. Công nghệ Thực phẩm

D540101

50

2. Kế toán

D340301

50

3. Quản trị Kinh doanh

D340101

50

4. Tài chính Doanh nghiệp

D340203

50

3. Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học (chỉ tiêu: 380)

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1. Công nghệ Thông tin

D480201

A, A1, D1

60

2. Giáo dục Mầm non (LK Đại học Sư phạm Huế)

D140201

M

100

3. Giáo dục Tiểu học

D140202

A, A1, C, D1

100

4. Kế toán

D340301

A, A1, D1

60

5. Tài chính - Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

60

4. Đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học (chỉ tiêu: 100)

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1. Nuôi trồng Thủy sản

D620301

A, A1, B

50

2. Công nghệ Thực phẩm

D540101

A, A1, B

50

 

B. VÙNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN:

1. Vùng tuyển:

Ngành Sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh Tp. Cần Thơ.

Các ngành ngoài Sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Đối tượng tuyển sinh:

2.1. Đào tạo đại học:

- Xét tuyển thẳng: Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (trừ ngành Luật).

- Thi tuyển: Đối với người chưa tốt nghiệp đại học, thi các môn sau:

+ Khối A: Toán, Lý, Hóa

+ Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

+ Khối B: Sinh, Toán, Hóa

+ Khối D1: Văn, Toán, Tiếng Anh

+ Khối C: Văn, Sử, Địa.

2.2. Đào tạo Văn bằng 2:

Người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học.

a. Đối tượng miễn thi:

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính qui hoặc hệ không chính qui trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp đại học.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.

b. Đối tượng thi tuyển: Những người không thuộc diện miễn thi nêu tại mục a.

- Môn thi ngành Công nghệ Thực phẩm: Toán cao cấp và Hóa học.

- Môn thi ngành Kế toán, Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Kinh doanh: Toán cao cấp và tiếng Anh.

2.3. Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

- Thí sinh phải có Bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành.

- Môn thi tuyển:

+ Người có Bằng tốt nghiệp cao đẳng có thời hạn dưới 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi thì dự thi các môn theo khối thi:

. Khối A: Toán, Lý, Hóa

. Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

. Khối B: Sinh, Toán, Hóa

. Khối D1: Văn, Toán, Tiếng Anh

. Khối C: Văn, Sử, Địa

+ Người có Bằng tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ phải dự thi 3 môn, gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành.

NGÀNH

MÔN THI

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

1. Công nghệ thông tin

Toán rời rạc

Cơ sở dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2. Tài chính ngân hàng

Xác suất thống kê

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Nghiệp vụ ngân hàng

3. Kế toán

Xác suất thống kê

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

4. Giáo dục tiểu học

Toán học 1 (Tập  hợp logic)

Giáo dục học

 

Phương pháp dạy học Toán,  Tiếng Việt ở tiểu học

2.4. Đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học

- Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần. Cụ thể:

+ Ngành Nuôi trồng Thủy sản: Trung cấp Nuôi trồng Thủy sản hoặc Trung cấp Nông học.

+ Ngành Công nghệ Thực phẩm: Trung cấp Chế biến Thủy sản hoặc Trung cấp Chế biến Nông sản Thực phẩm.

- Môn thi tuyển:

+ Người có Bằng tốt nghiệp trung cấp có thời hạn dưới 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi thì dự thi các môn theo khối thi:

. Khối A: Toán, Lý, Hóa.

. Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh.

. Khối B: Sinh, Toán, Hóa.

+ Người có Bằng tốt nghiệp trung cấp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ phải dự thi 3 môn, gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành.

Cụ thể: Ngành Công nghệ Thực phẩm, thi các môn: Toán, Sinh và Chế biến rau quả ngũ cốc; Ngành Nuôi trồng Thủy sản, thi các môn: Toán, Sinh và Kĩ thuật nuôi thủy sản nước ngọt.

2.5. Đào tạo cao đẳng, ngành Đạo diễn Sân khấu (liên kết với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh): chờ thông báo sau.

3. Ngày thi tuyển: 19-20/10/2013;

Riêng đối với ngành Luật (Luật dân sự), liên kết với Đại học Kinh tế - Luật, ngày thi là 23, 24/11/2013

- Địa điểm thi: Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang, số 18 đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Làm thủ tục dự thi: Thí sinh đến nhận Thẻ dự thi, xem lịch thi và sơ đồ phòng thi tại Khu A, Trường Đại học An Giang, từ 08g00 ngày 18/10/2013.

Thí sinh muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo (ĐT: 3846074) hoặc phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (ĐT: 3847567).

 

C. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Theo Qui chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

D. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI, LỆ PHÍ THI

1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Đơn xin dự thi, có đồng ý của cơ quan hoặc địa phương quản lí;

- Bằng tốt nghiệp theo qui định cho từng đối tượng dự thi (bản sao có công chứng);

- Phiếu dự tuyển có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương quản lí;

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Giấy xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Hai ảnh 4 x 6 cm và hai ảnh  3 x 4 cm.

2. Lệ phí dự thi: theo quy định hiện hành

 

E. THỜI GIAN PHÁT VÀ THU NHẬN HỒ SƠ DỰ THI

- Nơi phát và thu nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học An Giang (phòng số 1),  Số 18 đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Thời gian: Từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 12/10/2013.

- Lưu ý: Thí sinh phải sử dụng phiếu dự tuyển và phong bì đựng hồ sơ tuyển sinh theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được phát hành tại phòng Đào tạo của Trường Đại học An Giang. Thí sinh phải nộp trực tiếp cho trường. Sau khi nộp, Trường không trả lại hồ sơ với bất cứ lí do nào.

 

F. ÔN THI:

- Ngày khai giảng: 03/9/2013.

- Ngày đăng ký: Từ ngày 01/8/2013 đến ngày khai giảng (Phòng Đào tạo, ĐT: 0763.846 074).

- Địa điểm mở lớp: Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang, Số 18 đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]