Cao đẳng » Miền Trung

Các trường Cao đẳng khu vực miền Trung & Tây Nguyên

-


1. VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

TÊN TRƯỜNG

TỈNH/TP

- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

- Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

- Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương

- Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

- Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

- Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn

- Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET

- Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa

 

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt - Đức Nghệ An

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

- Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An

- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung

- Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Trường Cao đẳng Hoan Châu

 

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh

- Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

- Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du

- Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh

- Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

- Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế

- Trường Cao đẳng Giao thông Huế

- Trường Cao đẳng Y tế Huế

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

- Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

 

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen

- Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi

- Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Công nghệ

- Trường Cao đẳng Lạc Việt

- Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

- Trường Cao đẳng Thương mại

- Trường Cao đẳng Đức Trí

- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

- Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

 

- Trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải

- Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

- Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

- Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

- Trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

- Trường Cao đẳng Phương Đông

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

- Trường Cao đẳng Tâm Trí

 

- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

- Trường Cao đẳng nghề Cơ giới

- Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi

- Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

- Trường Cao đẳng Quảng Ngãi

- Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

- Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

- Trường Cao đẳng Bình Định

 

- Trường Cao đẳng nghề Phú Yên

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

- Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

- Trường Cao đẳng nghề Nha Trang

- Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

- Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang

- Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

- Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

- Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận

- Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Thanh Hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Nghệ An

-

-

-

-

-

-

-

 

Hà Tĩnh

-

-

-

Quảng Bình

Quảng Trị

Thừa Thiên Huế

-

-

-

-

-

 

Đà Nẵng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Quảng Nam

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Quảng Ngãi

-

-

-

-

Bình Định

-

-

-

 

Phú Yên

-

-

Khánh Hòa

-

-

Ninh Thuận

-

Bình Thuận

-

-

 

2. VÙNG TÂY NGUYÊN

TÊN TRƯỜNG

TỈNH/TP

- Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên

- Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

- Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk

- Trường Cao đẳng nghề Gia Lai

- Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP

 

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum

- Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

- Trường Cao đẳng Y tế lâm Đồng

- Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

Đắk Lắk

-

-

-

Gia Lai

-

 

Kon Tum

Lâm Đồng

-

-

-

-

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]