Cao đẳng » Miền Nam

Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam

-


1. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

TÊN TRƯỜNG

TỈNH/TP

- Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

- Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

- Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi

- Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

- Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

- Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA-2

- Trường Cao đẳng nghề số 8

 

- Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế Bình Dương

- Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

- Trường Cao đẳng nghề số 22

 

- Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh

- Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu

- Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam

- Trường Cao đẳng Dầu Khí

 

- Trường Cao đẳng nghề Bình Phước

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Đồng Nai

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Bình Dương

-

-

-

-

-

 

Tây Ninh

BR – Vũng Tàu

-

-

-

 

Bình Phước

-

 

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TÊN TRƯỜNG

TỈNH/TP

- Trường Cao đẳng nghề Long An

- Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC

- Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang

- Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

- Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

 

- Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

- Trường Cao đẳng nghề số 9

 

- Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

- Trường Cao đẳng Cần Thơ

- Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

- Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

- Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

- Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi

- Trường Cao đẳng Bến Tre

- Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

- Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

- Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng

 

- Trường Cao đẳng nghề An Giang

- Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

- Trường Cao đẳng Cộng đồng đồng Tháp

- Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang

- Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

- Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang

 

- Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

- Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

- Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau

- Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Long An

-

Tiền Giang

-

-

 

Vĩnh Long

-

-

-

 

Cần Thơ

-

-

-

-

-

 

Hậu Giang

Bến Tre

-

Trà Vinh

-

Sóc Trăng

-

 

An Giang

Đồng Tháp

-

-

 

Kiên Giang

-

-

-

 

Bạc Liêu

-

-

Cà Mau

-

-

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]