Cao đẳng » Miền Bắc

Các trường Cao đẳng khu vực miền Bắc

-


1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

TÊN TRƯỜNG

TÌNH/TP

- Trường Cao đẳng Tuyên Quang

- Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang

- Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

 

- Trường Cao đẳng nghề Lào Cai

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

- Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

- Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

 

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

- Trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện kim

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

- Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

- Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

- Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam

 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

- Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

- Trường Cao đẳng nghể Công nghệ Giấy và Cơ điện

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

- Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

 

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc

- Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

- Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

- Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La

- Trường Cao đẳng Sơn La

- Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

- Trường Cao đẳng nghề Sơn La

- Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

- Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

- Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

- Trường Cao đẳng Cộng động Lai Châu

Tuyên Quang

Hà Giang

Lạng Sơn

-

-

 

Lào Cai

-

-

Yên Bái

-

-

-

 

Thái Nguyên

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Bắc Kạn

Phú Thọ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Bắc Giang

-

Hòa Bình

-

-

-

-

Sơn La

-

-

-

Điện Biên

-

-

-

Lai Châu

 

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TÊN TRƯỜNG

TÌNH/TP

- Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

- Trường Cao đẳng Hàng hải I

- Trường Cao đẳng VMU

- Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

- Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

- Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

- Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam

- Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệp Hải Phòng

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Kinh tế và Thủy sản

- Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

- Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

- Trường Cao đẳng nghề Lao động - Xã hội Hải Phòng

 

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

- Trường Cao đẳng nghề Giao thông Cơ điện Quảng Ninh

- Trường Cao đẳng nghề Việt Hàn Quảng Ninh

- Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

- Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

- Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

- Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

- Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp

- Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

 

- Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

- Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

- Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

- Trường Cao đẳng nghề LICOGI

- Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp

- Trường Cao đẳng Hải Dương

- Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy I

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

- Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

- Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

- Trường Cao đẳng ASEAN

 

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

- Trường Cao đẳng Thống kê

- Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

- Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

- Trường Cao đẳng gnhề Viglacera

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

- Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

- Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I

- Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

 

- Trường Cao đẳng nghề Nam Định

- Trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt - May Nam Định

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

- Trường Cao đẳng nghề LILIMA 1

- Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô

- Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

- Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

- Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

Hải Phòng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Quảng Ninh

-

-

-

-

-

-

-

Vĩnh Phúc

-

-

-

-

-

 

Hải Dương

-

-

-

-

-

-

Hưng Yên

-

-

-

-

 

Bắc Ninh
-

-

-

-

-

-

Nam

-

-

-

-

 

Nam Định

-

-

-

-

-

-

Ninh Bình

-

-

Thái Bình

-

-

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]