Cao đẳng » TP. Hà Nội

Các trường Cao đẳng khu vực TP. Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy

của các trường Cao đẳng tại khu vực Tp. Hà Nội

TT

Mã trường

Tên trường

1

CCM

Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

2

CCI

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

3

CHK

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

4

CHN

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

5

D20

Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

6

CDH

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

7

CLH

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

8

CCK

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

9

CTH

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại

10

CTW

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

11

CMH

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

12

CNT

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

13

CNP

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

14

CM1

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

15

C01

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

16

C20

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

17

CMD

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

18

CTV

Trường Cao đẳng Truyền hình

19

CDT

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị

20

CXH

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

21

CYM

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

22

CYZ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

23

CKN

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

24

CNH

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

25

CBT

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

26

CCG

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa

27

CEO

Trường Cao đẳng Đại Việt

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]