Chương trình đào tạo » Danh mục

Các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề

DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định số:  37 /2008 /QĐ-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

MÃ NGHỀ

TÊN GỌI NGHỀ

50

Cao đẳng nghề

5014

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

501402

Đào tạo giáo viên

50140201

Sư phạm dạy nghề

 

Khác

5021

Nghệ thuật

502101

Thủ công mỹ nghệ

50210101

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

50210102

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

50210103

Chạm khắc đá

50210104

Gia công đá quý

50210105

Kim hoàn

50210106

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

50210108

Đồ gốm mỹ thuật

 

Khác

502102

Trang trí nội thất

50210201

Trang trí nội thất

502103

Điện ảnh sân khấu

50210301

Sản xuất phim

50210302

Quay phim

50210303

Sản xuất phim hoạt hình

 

Khác

502105

Sản xuất nhạc cụ, đĩa, băng từ

50110501

Ghi dựng đĩa, băng từ

50210502

Sản xuất nhạc cụ

 

Khác

502106

Khai thác thiết bị phát thanh, truyền hình

50210601

Khai thác thiết bị phát thanh

50210602

Khai thác thiết bị truyền hình

 

Khác

502108

Tu sửa, phục chế tư liệu

50210801

Tu sửa tư liệu nghe nhìn

 

Khác

5032

Báo chí và thông tin

503202

Thông tin - Thư viện

50320201

Thư viện

 

Khác

503203

Lưu trữ- Bảo tàng

50320301

Lưu trữ

 

Khác

5034

Kinh doanh và  quản lý

503401

Quản trị kinh doanh

50340101

Quản trị kinh doanh vận tải biển

50340102

Quản trị kinh doanh vận tải đường sông

50340103

Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

50340104

Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt

50340106

Quản trị kinh doanh vận tải hàng không

50340107

Quản lý, kinh doanh điện

50340108

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Khác

503403

Kế toán - Kiểm toán

50340301

Kế toán doanh nghiệp

 

Khác

503405

Quản lý đất đai, bất động sản, công trình

50340501

Quản lý đất đai

50340503

Quản lý giao thông đô thị

50340505

Quản lý khu đô thị

 

Khác

503406

Thư ký và nghiệp vụ văn phòng

50340601

Thư ký

50340602

Văn thư  hành chính

 

Khác

503407

Mua bán hàng, giao nhận và bảo quản vật tư hàng hoá

50340701

Giao nhận, bảo quản hàng dễ cháy , nổ, độc hại và chất phóng xạ

50340702

Giao nhận bảo quản thiết bị vật tư

50340703

Mua bán thiết bị vật tư

 

Khác

5044

Khoa học tự nhiên

504401

Khí tượng

50440101

Quan trắc khí tượng hàng không

 

Khác

5048

Máy tính

504801

Máy tính

50480101

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính

 

Khác

504802

Công nghệ thông tin

50480201

Tin học văn phòng

50480203

Tin học viễn thông ứng dụng

50480204

Lập trình máy tính